Archief

Wat is GABA?

GABA is een afkorting voor Gamma-Aminoboterzuur . Het functioneert als een remmende neurotransmitter in de hersenen, welke direct van invloed is op de persoonlijkheid en het vermogen om stress te beheren.

Als u inslaap of doorslaapproblemen heeft, kan GABA u helpen beter te slapen, want het werkt in de ontspanningsruimte van de hersenen. Wanneer de hersenen opgewonden of overactief raken, stimuleert GABA de hypofysevoorkwab, die zorgt voor de afgifte van het “Human Growth Hormone”, dat mensen helpt beter te slapen. Dit is slechts één voordeel van GABA.

» Lees verder

Alfa-liponzuur

Alfa-liponzuur is een zwavelhoudend vetzuur, dat van nature voorkomt in het menselijk lichaam. De stof is al sinds de jaren dertig van de vorige eeuw bekend. In 1957 werd de stof voor het eerst geïsoleerd, en kreeg het de naam Alfa-liponzuur. 

Alfa-liponzuur bestaat uit een keten van acht koolstofatomen met, daaraan gekoppeld, twee zwavelatomen. De twee zwavelatomen zijn met elkaar verbonden, waardoor er sprake is van een ringstructuur. Door deze ringstrucuur is Alfa-liponzuur oplosbaar in zowel vet als water, een belangrijke eigenschap zoals verder zal blijken. Alfa-liponzuur wordt in kleine alfaliponzuur2 hoeveelheden in de voeding aangetroffen. Onderzoeken met proefdieren hebben laten zien, dat, radioactief gelabeld, Alfa-liponzuur snel wordt opgenomen vanuit het maag-darmkanaal. Nadat het is opgenomen verspreidt Alfa-liponzuur zich snel door het lichaam. Belangrijk is, dat Alfa-liponzuur probleemloos de bloed/hersenbarrière passeert.

» Lees verder

Aphanizomenon Flos Aquae

De blauwgroene oeralg uit het Klamath meer, die vanwege haar Latijnse benaming (Aphanizomenon flos aquae) Afa Alg wordt genoemd, wordt in vele vakpublicaties en boeken bestempeld als “het perfecte superlevensmiddel van de natuur”.

Vele onderzoeken tonen aan, dat deze zoetwateralg een ideale verrijking van het dagelijks menu is. Als wildgroeiend totaalorganisme heeft zij een hogere voedingsstofdichtheid dan ieder ander bekend levensmiddel. Door haar rijkdom aan vitale stoffen brengt de Afa Alg de tekorten in evenwicht, waardoor het lichaam, de in haar huizende geneeskracht, beter kan ontplooien.

» Lees verder