Audio Visuele Entrainment (AVE)

De hersenen sturen alle lichamelijke en psychische
processen in ons lichaam aan. In geval uw centrale zenuwstelsel niet goed functioneert, kan dit lichamelijke, neurologische en psychische aandoeningen tot gevolg hebben.

Audio Visuele Entrainment (AVE) optimaliseert uw centrale zenuwstelsel en traint uw hersenen, hun totale potentieel te gebruiken. Het effect is in alle lagen prettig merkbaar; fysiek,
mentaal, emotioneel en spiritueel.

Heeft u last van emotionele of mentale klachten, een Burn-out, een trauma, fobieën? Of staat u onder zware druk of stress? Audio Visuele Entrainment stimuleert het los laten van oude en mogelijk schadelijke paden, waardoor nieuwere en efficiëntere paden kunnen worden aangelegd.

Neem vrijblijvend contact met ons op en ga u beter voelen.
 

Wat is Audio Visuele Entrainment (AVE)?

Audio Visuele Entrainment betekent simpel gezegd dat geluid en licht invloed hebben op de hersenactiviteit. Het is een techniek, die werkt met lichtflitsen en geluidstonen, waarvan de frequenties met de hersengolven corresponderen.

Onderzoeken hebben uitgewezen dat de frequentie van de hersengolven verandert in de frequentie waarin geluid en licht worden toegediend. Dit noemt men ook wel de Frequentie Following Response (FFR), oftewel de hersenen gaan meevibreren op de frequentie van het licht en geluid. De lichtflitsen en tonen beïnvloeden de hersengolf-frequentie, kalmeren de overactieve geest, stimuleren de bloedtoevoer naar de hersenen en de opname van glucose in de hersenen. Hierdoor ontstaat een betere neuronenfunctie met een betere mentale prestatie als resultaat. Audio Visuele Entrainment stimuleert dus via licht en geluid de neurotransmitters in de hersenen.

Door AVE ervaart u zichzelf op een nieuwe en aangename manier. Veel gebruikers van AVE ervaren:

  • diepe ontspanning en tegelijkertijd meer energie 
  • visuele sensaties, kleuren en patronen 
  • het gevoel van 'geaard' zijn en kalmte 
  • mentale helderheid bij het oplossen van problemen

Hoe en waarom doen deze gevoelens zich voor?
Het is de bedoeling om door middel van Audio Visuele Entrainment, onthechting, een staat van diepe ontspanning, te bewerkstelligen. De regeneratieve processen van deze diepe, tranceachtige gemoedstoestand treden al op bij inachtneming van diep en diafragmatisch ademhalen. De handen en voeten worden warmer, doordat de slagaders verwijden. Vervolgens  neemt de bloedtoevoer naar het hoofd toe. De meeste cognitieve en emotionele afwijkingenhebben te maken met gebieden in de hersenen, die te weinig bloed aangevoerd krijgen. Men ervaart een diepe ontspanning en welbevinden, terwijl neurotransmitters in het brein vrijkomen. In deze gemoedstoestand komen de regeneratieve chemicaliën (de parasympatische hormonen) en de restabiliserende neurotransmitters, zoals serotonine, endorfine en dopamine vrij, waardoor de gezonde hersenfunctie zich hersteld.  Een door Fox en Reichle uitgevoerd onderzoek toont aan dat door AVE de bloedtoevoer naar de hersenen met 28 procent toeneemt. Vervolgens verandert de EEG activiteit. Het concept van AVE heeft te maken met de verandering van hersengolf activiteit. Kwantitatieve EEG onderzoeken hebben de normalisering van breinactiviteit gedurende en volgend op een AVE sessie aangetoond. Op deze wijze ontstaat hersenactiviteit identiek aan die van Zen meditatie beoefenaars. Afwijkende hersengolf activiteit die gepaard gaat met klachten als depressie, angsten, ADHD, seizoensdepressie, chronische vermoeidheid, etc, wordt omgezet naar gezondere patronen door gebruik van AVE.

 

Waarvoor kunt u AVE gebruiken?

Audiovisuele entrainment kan onder andere gebruikt worden voor:

Diepe geestelijke en lichamelijke ontspanning 
Stressbestrijding 
Fibromyalgie 
Chronische pijnen 
Premenstruele klachten 
Chronische vermoeidheid 
Depressie / angsten 
Seizoensdepressie 
Slaapstoornissen 
  Autisme 
Verbetering van concentratie en geheugen 
Verbetering van sportprestaties (peak performance)
Vergroten van mentale prestaties en creativiteit (peak performance)
ADHD/ADD
PMS
Ter verbetering van leerprestaties
Hoofdpijn en migraine


 

 
Onze hersenen genereren vier soorten hersengolven te weten: Bèta, Alpha, Theta and Delta. Hersengolven zijn kleine, elektrische trillingen met verschillende frequenties. Deze golven worden opgewekt door de hersenhelften. De golven worden gemeten in trillingen per seconde, de eenheid hiervan wordt Hertz (Hz) genoemd, en kan worden gemeten met EEG-apparatuur.

Verschillende hersengolf frequenties hangen samen met verschillende staten van bewustzijn. We kunnen hierbij de volgende indeling maken:

Bèta hersengolf frequenties
13-38 Hertz(trillingen) per seconde (Anna Wise, 1995) 
De bètagolven worden geassocieerd met een normale, alerte en wakkere bewustzijnstoestand; je bent actief en op de buitenwereld gericht. Bij stress en spanning produceer je veel bètagolven, terwijl er relatief minder andere hersengolven aanwezig zijn. Dit is een oncomfortabele staat van zijn. Je gedachten botsen op elkaar; je slaagt er niet in ze te stoppen en het lukt je zelfs niet om ze rustig genoeg te laten zijn om je aandacht op één gedachte te kunnen richten. Helder denken is dan moeilijk. Maar als de bètagolven in een goede verhouding met de andere hersengolven aanwezig zijn, geeft het hele waardevolle kwaliteiten. Bètagolven zijn nameliojk van groot belang bij het gericht uitvoeren van een taak, waarbij je bewuste aandacht nodig is. Bètagolven geven de kwaliteit van concreet, probleemoplossend en logisch denken en actieve, naar buiten gerichte, aandacht. Bètagolven gaan omlaag door ontspanning en spieractiviteit.

Bij ontspannen, mediteren en slapen is de vermindering van bètagoven van belang, want anders blijven je gedachten te actief en blijf je te sterk op de buitenwereld gericht. Meditatie en ontspanning zal dan maar gedeeltleijk lukken en minder bevredigend zijn. Ook het in slaapvallen zal langer duren als de bètagolven nog te actief zijn, omdat men pas in slaap valt als de bètagolven afnemen.

Alpha hersengolf frequenties 8-12 Hz(trillingen) per seconde.
Alphagolven treden op als iemand zich volledig ontspant. Bij ongeveer 90% van de mensen nemen ze vanzelf toe bij het sluiten van de ogen. Dit is tijdens een EEG meting duidelijk te zien. Alfagolven nemen toe, zodra je, je aandacht meer naar binnen keert. Deze golven zijn aanwezig bij "dagdromen", fantaseren en visualiseren. Ze worden gezien als brug tussen het onderbewuste en het bewustzijn. Met AVE kun je alfagolven stimuleren om zo meer in contact te komen met je creativiteit en intuïtie.

Theta hersengolf frequenties 
4-7 Hz (trillingen) per seconde
Theta verschijnt als het bewustzijn wegglijdt naar sufheid. Thetagolven worden gevonden in staten van diepe ontspanning, waarbij de aandacht volledig naar binnen is gericht. Theta activiteit wordt ook wel geassocieerd met creativiteit, inspiratie en dromen en beeldend denken. Thetagolven komen voor tijdens de REM-slaap (REM staat voor Rapid Eye Movement). Tijdens deze periode van slaap bewegen je ogen snel heen en weer, vandaar deze naam. Gedurende deze periode worden er veel thetagolven geproduceerd. Proefpersonen, die tijdens deze periode van slapen gewekt werden, rapporterden vrijwel altijd dat ze aan het dromen waren. De combinatie dromen en snelle oogbewegingen worden ook gezien als activiteiten van het verwerkingsmechanisme van het onderbewuste, dat hiermee indrukken en ervaringen integreert. Uit recent wetenschappelijk onderzoek blijken thetagolven verbonden te zijn met het opslaan van herinneringen in het lange termijngeheugen.

Buiten de slaap zijn de thetagolven ook sterker aanwezig als je creativiteit geprikkeld is. Hoe meer ontspannen je bent, hoe groter de kans op verhoging van de thetagolven. Thetagolven worden ook wel geassocieerd met intuïtie en buitenzintuigelijke waarnememing.

Delta hersengolf frequenties  0,5-4 Hz (trillingen) per seconde
Deltagolven zijn het sterkst aanwezig tijdens de slaap. Als je in slaap valt, komt er eerst een periode, waarin je veel deltagolven produceert. Hierna volgt de REM slaap en dan volgt er weer een periode met veel deltagolven. Naarmate de nacht vordert, worden die periodes met deltagolven steeds korter. De deltagolven worden in verband gebracht met het herstelstadium van de slaap (dit is de slaapfase, waarin het lichaam herstelt en nieuwe cellen aanmaakt).

Overzicht van de hersengolven

Een gezond stel hersenen genereert de juiste hersengolven voor een situatie. Bijvoorbeeld, als we lezen, zullen gezonde hersenen voor het merendeel bèta hersengolven genereren. Door stress, chemische disbalansen, genetica etc. kunnen mensen niet de juiste hersengolven genereren voor bepaalde activiteiten.

Bijvoorbeeld mensen met Attention Deficit Disorder 
(ADD) produceren een overvloed aan theta hersengolven terwijl ze lezen, in plaats van bèta hersengolven die nodig zijn om te lezen. Dit is omdat mensen met ADD, bèta hersengolven onderdrukken. Ze moeten hun bèta hersengolven verhogen. Dit de reden is waarom echte gevallen van ADD reageren op een stimulant zoals Ritalin. AVE is een alternatief voor deze medicijnen. Een ander voorbeeld van het ongepast produceren van hersengolven is depressie. Mensen die aan depressie lijden maken niet genoeg alpha golven aan. Deze hebben we nodig hebben voor een gebalanceerd en gelukkig leven.

Van nature zijn zicht en het gehoor het meest geschikt voor de beïnvloeding van hersengolven. Door het voeden van auditief en visueel pulserende stimulatie aan het brein beginnen de hersenen na korte tijd te resoneren oftewel te entraineren op dezelfde frequentie als de stimulans. Op deze manier kunnen we de hersengolven langzamer laten werken ten behoeve van meditatie, en verzachting van pijn bewerkstelligen door een droomsituatie te creëren en de slaap te bevorderen.

Audio Visuele entrainment kan ook gebruikt worden 
om hersengolven te versnellen. Daarom is AVE ideaal voor de behandeling van stoornissen als resultaat van langzame hersengolven, zoals Attention Deficit Disorder (ADD), inwendig hersenletsel, fibromyalgie, PMS, chronische vermoeidheid. Licht en geluid stimulatie kunnen ook gebruikt worden om depressie, angsten, slapeloosheid en hyperspanning te verminderen, maar ook voor niet-klinische toepassingen zoals het vergroten van mentale prestaties en creativiteit.

Bovendien scheppen de beelden die door het licht en geluid gecreëerd worden, een focus voor de geest en doen op deze manier interne dialoog en het gebabbel verstillen. De verschillende gebieden in het brein integreren tot één functionerende unit zoals dat gebeurt bij meesters van meditatie. Met Audio Visuele Entrainment  kunnen de meeste mensen dezelfde vrede en stilte ondervinden als iemand die mediteert, door simpelweg een half uur een AVE-sessie te gebruiken.

Wilt u gebruik maken van AVE? Neem contact met ons op!