CES

De uitvinding van de transistor in de 60-er jaren maakte de ontwikkeling van kleine, betrouwbare CES-apparaten mogelijk. Tegen 1975 fabriceerden een aantal bedrijven in de VS en Europa apparaten voor algemeen gebruik.

In deze periode was het CES-onderzoek zeer actief en werden tal van wetenschappelijke artikelen gepubliceerd. De meeste onderzoeken die tot op vandaag uitgevoerd zijn, wijzen uit dat CES een betrouwbare methode is voor de vermindering van angsten, depressieve gevoelens, pijn, slaapproblemen en de verbetering van cognitie. Extra onderzoek heeft uitgewezen dat CES een effectieve behandelingsmethode is bij vermindering van spanning en angst en verhoging van het IQ en algemeen welbevinden.
Evenals AVE stimuleert ook CES de neurotransmitters, echter nu niet door licht en geluid, maar door middel van veilige elektrische stroompjes. De elektrodes worden met behulp van een klein klemmetje aan beide oren bevestigd. De frequentie loopt meestal synchroon met de frequentie van de licht- en geluidsimpulsen maar kunnen ook afzonderlijk worden gebruikt. Onderzoeken wijzen uit dat bij een frequentie van 100 Hz de aanmaak van serotonine wordt bevorderd en angsten en slaapstoornissen worden gereduceerd. Bij 0,5 Hz wordt de aanmaak van endorfine bevorderd, het reduceert pijn en het verhoogt het algemeen welbevinden. Hier voelt u weinig van behalve een licht prikkelend gevoel op de oren. Net als bij neurofeedback is ook de werking van CES niet helemaal verklaarbaar.
Uit verschillende onderzoeken blijkt in ieder geval dat CES een zeer effectief middel is en een grotere effectiviteit heeft dan de verschillende anti-depressiva. In talloze wetenschappelijke onderzoeken is aangetoond dat de effectiviteit van behandeling met CES veelal effectiever is dan een behandeling met medicijnen. Tot nu toe zijn er ongeveer 125 onderzoeken uitgevoerd naar de effectiviteit van CES en een overweldigende meerderheid is zeer positief over de werking van CES. Tot op heden zijn er geen blijvende nadelige bijeffecten gerapporteerd, welke bij medicijnen wel vaak voorkomen.

Alle onderzoeken zijn nogal vaag over de effecten van het gebruik van CES op verschillende frequenties, en suggereren dat zowel lage als hoge frequenties effectief kunnen zijn voor verbetering van leerprestaties en het verminderen van angsten. Veel personen die CES tegelijk met AVE (Braintherapie) gebruiken, melden dat zij diepere ontspanning voor langere perioden ervaren. Naast de toename van entrainment, stimuleert CES ook de productie van neurotransmitters. Deze neurotransmitters zijn noodzakelijk voor informatieverwerking, geheugen, energieniveau en lichamelijk welzijn. Als onze neurotransmitters en endorfine onvoldoende geproduceerd worden, kan dit leiden tot destructief gedrag en/of het gebruik van roesmiddelen als vervanging voor de "natuurlijke kick".

Op dit moment zijn meer dan 100 onderzoeken uitgevoerd
naar CES bij mensen en 20 experimentele onderzoeken bij dieren. De overgrote meerderheid van het wetenschappelijk onderzoek is uitermate positief. Er zijn geen relevante bijwerkingen gerapporteerd. De methode wordt gecombineerd met coachings gesprekken. Op deze wijze wordt de effectiviteit verder verhoogd.


Hoe werkt de CES methode? 
Een van de theoriën m.b.t. de werking van CES is, dat door de stroompjes de aanmaak van bepaalde stoffen (ook wel neurotransmitters genaamd) zoals serotonine en endorfine in de hersenen wordt gestimuleerd waardoor u zich beter gaat voelen. Door de verhoogde aanmaak van deze neurotransmitters zal de balans in uw hersenen worden hersteld en komt het deel van uw brein dat medeverantwoordelijk is voor uw gemoedstoestand (limbisch systeem) tot rust. Gemiddeld wordt het optimale resultaat bereikt na een periode van drie weken. Tijdens deze periode dient u iedere dag circa 40 minuten de behandeling te ondergaan. Aangezien de apparatuur klein en licht is kan dit gewoon tijdens andere werkzaamheden.

De methode onderscheidt zich doordat het gebaseerd is op het idee dat de biofysica, die ten grondslag ligt aan de biochemie van het lichaam, ook een belangrijke rol speelt in het reguleren van alle levensprocessen. Artsen wordt geleerd dat er in het menselijk lichaam ongeveer 75,000,000,000,000 cellen aanwezig zijn, die elk een elektrisch potentiaal over de membraan kennen, net als bij een batterij. De methode werkt door het verplaatsen van elektronen door de hersenen op verschillende frequenties, die samen bekend staan als “harmonische resonantie”. Dit normaliseert de elektrische activiteit van het zenuwstelsel en de hersenen, zoals gemeten door een elektro-encefalogram (EEG). De methode is o.a. effectief bij slaapproblemen, pijnklachten, angst(en), stress en depressie. Het is een veilige methode.

Wilt u gebruik maken van de CES methode? Neem vrijblijvend contact met ons op!
 

Indicaties

Craniale elektrotherapiestimulatie (CES)-technologie is voortdurend onderhevig aan intensieve onderzoeken en evaluatie door de internationale medische gemeenschap.

De huidige bevindingen wijzen erop dat CES een effectieve behandeling is met vele toepassingen voor diverse syndromen, waarbij pijn aanwezig is. En voor de behandeling van angst, depressie en/of slapeloosheid en voor de verlichting op korte termijn van al deze symptomen. In veel gevallen is dit de enige noodzakelijke therapeutische methode. Doeltreffende resultaten in de pijnbehandeling zijn tijdens en/of na de stimulatie vastgesteld in de pijnlijke lichaamsdelen, in aangrenzende gebieden en in gebieden wat verder verwijderd van de pijnlijke gebieden. Zoals met ieder therapeutische interventie zal niet iedereen resultaten bereiken met deze methode. De mate van succes zal afhangen van de aard van het te behandelen probleem, de algemene gezondheid van de patiënt en de behandelmethode.

Recente interesse in CES werd aangewakkerd door Robinovitch, die in 1914 de eerste claim voor elektrische behandeling van slapeloosheid op zijn naam schreef. Het boek "Electro-Sleep" was in 1958 één van de eerste serieuze werken over CES. Het boek vormde de aanleiding voor onderzoek in Europa en de Oostbloklanden, maar ook in Zuid-Amerika, het Verre Oosten en tenslotte in de VS. CES-apparatuur was echter groot, onhandig en onbetrouwbaar; daarom kregen medicinale therapieën de voorkeur boven CES.
 

Voorzorgsmaatregelen

Bestuur in sommige gevallen geen mogelijk gevaarlijke machines of voertuigen gedurende enkele uren na de behandeling.

Voorzichtigheid is geboden in gevallen waarin andere vormen van pijnbehandeling (pijnstillers) niet zouden worden gebruikt, zoals wanneer de bevorderlijke aspecten van pijn voor diagnose worden gebruikt of in gevallen waarin mensen een lichaamsdeel dat geen pijn meer doet teveel zouden kunnen gebruiken. De veiligheid van de stimulatie tijdens zwangerschap is niet vastgesteld. Er is onafhankelijke rapportage geweest van verlaagde bloeddruk door CES; zodoende moet voorzichtigheid betracht worden bij behandeling met CES bijnpatiënten, die medicijnen tegen hoge bloeddruk gebruiken.

Neveneffecten

Neveneffecten zijn meestal zeer mild en gaan vanzelf over. Neveneffecten gezien in een groep van ongeveer 4.541 patiënten.

onder gecontroleerde, open, ongecontroleerde omstandigheden, bij artsenonderzoek en redelijkerwijs gekoppeld aan het gebruik van CES zijn: duizeligheid (6 gevallen, 0,13%), huidirritatie/elektrode-brandwonden (5 gevallen, 0,11%) en hoofdpijn (9 gevallen, 0,20%). Langdurige CES-behandeling bij hoger dan noodzakelijke stroom kan duizeligheid of misselijkheid veroorzaken, die uren of dagen kan voortduren. Behandeling vlak voor het naar bed gaan kan door een verhoogde waakzaamheid moeite met het in slaap vallen veroorzaken. Het wordt aanbevolen CES ten minste drie uur voor het slapengaan toe te passen. Paradoxale reacties zoals verhoogde opwinding/geprikkeldheid, verhoogde angst en slaapstoornissen kunnen voorkomen.
 

Dus CES gecombineerd met AVE / Braintraining is een goed werkend alternatief indien het door een deskundige en gecertificeerde therapeut uitgevoerd wordt. Onze therapeuten zijn AVE en Ces gecertificeerd.