Neurofeedback therapie

Optimaliseer uw hersenfunctie met Neurofeedback
training. Dit is een gespecialiseerde methode om de hersenen te trainen, zodat deze beter gaan functioneren.

De hersenen sturen ons lichaam, ons gedrag, onze emoties en ons denken aan. Het verbeteren van onze hersenfunctie kan dan ook heel veel kopzorgen wegnemen. Denk aan depressie, leer- en gedragsproblemen, innerlijke onrust, onze motoriek of het moeten leveren van topprestaties.
Met Neurofeedback worden onze hersenen getraind om flexibeler en efficiënter te gaan functioneren. Hierdoor kan uw innerlijke rust, helderheid in denken en concentratie toenemen. Maar ook andere diagnoses worden met blijvend herstel aangepakt.

Het is een wel vereiste dat eerst via een QEEG inzicht verkregen wordt in de connecties van de hersenen onderling.

Neem vrijblijvend contact met ons op en ga u beter voelen.

 
 

Neurofeedback
Neurofeedback behandeling is een behandelmethode, die de hersenen op een veilige, effectieve en prettige manier traint. Bij neurofeedback leren we de hersenen in een meer optimale toestand te komen door op de juiste momenten positieve feedback (operante conditionering) te geven. Als u bijvoorbeeld gespannen bent, gaan we uw hersenen aanleren om in een meer ontspannen toestand te komen. Voorafgaand aan de behandeling meten we met behulp van apparatuur uw hersenactiviteit in de vorm van een uitgebreid QEEG (meting van de hersengolven). Deze hersengolven zeggen iets over de toestand van de hersenen, zoals of ze kalm, alert of gespannen zijn. Naar aanleiding van het QEEG kunnen we bepalen hoe we uw hersenen moeten gaan trainen.

Bij de neurofeedback behandeling leren we uw hersenen in een, meer optimale toestand te komen door op de juiste momenten positieve feedback te geven (operante conditionering). Als u bijvoorbeeld gespannen bent gaan we uw hersenen aanleren om in een meer ontspannen toestand te komen. Als u moeite heeft met concentreren gaan we de hersenactiviteit trainen die het concentreren makkelijker maakt. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren in de vorm van een computerspel. Het spel gaat beter bij de juiste hersenactiviteit. Na voldoende trainingen geeft dit een blijvend effect in uw dagelijks leven.

De hersengolven
Tijdens een QEEG meten we dus uw hersengolven De hersengolven zijn verdeelt in verschillende types. Elk type hersengolf heeft een ander frequentiegebied (snelheid van de golven) en andere betekenis wat betreft de hersentoestand en het gedrag. Iedereen heeft altijd hersengolven in het QEEG. Het is de uitslag van de hersengolf (amplitude), die kan veranderen. De duidelijkste reactie in de hersengolven zien we tijdens de slaap. Hoe dieper de slaap is, des te groter zal de activiteit van de trage golven zijn. Bij iemand die wakker is zien we juist weinig trage hersengolven en meer snelle hersengolven. Bij de beoordeling van het QEEG is dit een belangrijk uitgangspunt. Bv. Bij ADHD/ADD zien we vaak een te slaperig brein, terwijl we bij iemand met spanningen en slaapproblemen een te wakker brein zien.

EEG (0-80 Hz)

Oorspronkelijk onderscheidde men vier types hersengolven (alfa, bèta, delta en thèta). Er is geen algemene overeenstemming over het precieze frequentiebereik van deze golven.


 

Delta (0-4 Hz)

Delta-golven zijn de traagste hersengolven. Normaal gesproken zijn deze dominant bij diepe slaap. Verhoging kan samenhangen met een hersenbeschadiging en/of achterstand in de ontwikkeling van de hersenen of hersendeel.


 

Thèta (4-8 Hz)

Thèta-golven komen vaak voor bij kinderen, tijdens het doezelen, (dag)dromen en lichte slaap, vlak voor het wakker worden of in slaap vallen, en soms bij hyperventilatie.

Verder kan het opgewekt worden door trance of hypnose. Deze hersengolven zijn vaak overmatig aanwezig bij ADHD. De hersenen zijn als het ware “te slaperig” om goed te functioneren. Paradoxaal zijn de “remgebieden” (het deel van de executieve functies) dan vaak onderactief, wat juist weer hyperactief gedrag in de hand werkt.


 

Alfa (6-12 Hz)

Alfa-golven zijn over het algemeen dominant in een wakkere toestand. Met name bij het sluiten van de ogen. Deze hersengolven zijn een soort stationair ritme van onder andere de visuele gebieden.

Bij gesloten ogen hebben deze minder te doen en gaan ze als het ware op 'stationair'. Verhoging van alfa golven zien we vaak bij het dromerige ADD type, (Deze golven komen voor bij mensen vanaf het tweede jaar en geven aan dat iemand op een ontspannen wijze alert is. Alfa-golven nemen af bij slaperigheid en wanneer de ogen open zijn. De golven komen veel voor in de occipitale (visuele) cortex.)


 

SMR (12-16 Hz)

SMR-golven hebben te maken met fysieke rust en sensomotorisch bewustzijn.


 

Bèta (16-30 Hz)

Bèta golven zijn stationaire hersengolven van onder andere de motorische gebieden.

Ze zijn aanwezig bij bij de locale informatieverwerkingen en remmen de omliggende gebieden, zodat het deel van de hersenen, dat actief moet zijn, daar alle kans voor krijgt. Bèta golven met een lage amplitude (12-15 Hz) en met meerdere, verschillende frequenties, wordt vaak in verband gebracht met intense, actieve gedachten en concentratie en geven een kalm gevoel. In een hogere amplitude (15-18 Hz) verhogen ze cognitieve flexibiliteit. Ritmische Bèta golven met veel duidelijke frequenties, hebben te maken met diverse pathologisch- of druggerelateerde oorzaken.


 

Gamma (30-80 Hz)

Gamma-golven zijn betrokken bij hogere cognitieve functies en hebben te maken met een sterke mentale activiteit, zoals waarneming, oplossen van problemen, angst en bewustzijn.

Ze lijken samen te hangen met de integratie van cognitieve informatie, het zg. “binding proces”. Als je bijvoorbeeld een machinist hoort fluiten, koppelen de hersenen onmiddellijk het fluitsignaal aan het zien van de machinist met de fluit in de mond. Er is onderzoek gedaan naar het trainen van gamma-golven Het bleek bij studenten flinke verbetering te geven in de cognitieve felxibiliteit. Het is een training die vaak geïntegreerd wordt bij een Peak Performance traject.


 

Tijdens de neurofeedback behandeling (moet slider worden)
Tijdens een neurofeedback behandeling krijg je 1 of 2 sensoren op het hoofd en enkele hulpsensoren op het oor. Aan de hand van het Q-EEG en uw klachten, wordt bepaald waar deze sensoren op het hoofd geplaatst moeten worden. Deze sensoren meten direct uw hersengolven.

Een bekende neurofeedback behandeling bij ADHD is, dat de zogenaamde SMR golven omhoog getraind worden en de Theta golven juist omlaag getraind worden. SMR golven zijn een soort Bèta golven,die samenhangen met een kalm gevoel in het hoofd en het lichaam. Wanneer we deze trainen, kunne we bijvoorbeeld een spel zo instellen, dat alleen bij de juiste hersenactiviteit punten worden gescoord. In dit geval dus meer SMR golven en minder Theta golven. Een andere mogelijkheid is, dat bij de juiste hersenactiviteit, een race-auto harder gaat racen of een film opgestart wordt. De feedback bestaat dus puur uit informatie, die aan de hersenen gegeven wordt; er wordt niets toegediend aan de hersenen in de vorm van stroom of magnetische pulsen. De hersenen trainen zichzelf.

Wat moet u doen tijdens een neurofeedbacksessie? (moet slider worden)
Voor een groot deel gaat de training onbewust en kunt u zelf niet goed  benoemen wat je moet doen. Vergelijk het met de eerste keer dat u leerde fietsen. U ging toen zomaar op de fiets zitten, terwijl je evenwichtsorgaan feedback gaf of je omviel of op de fiets bleef zitten. Doordat u bleef oefenen en uw hersenen steeds bleven leren van de feedback, leerde u uiteindelijk fietsen. Maar kunt u uitleggen wat u doet als u fietst?

Vergeet niet dat  de meeste vaardigheden, die we leren, onbewust worden aangeeerd. Uw hersenen hebben leren zien, leren lopen, leren luisteren etcetera, zonder dat u daar bewust mee bezig was. Veel van deze vaardigheden leert het brein door interactie met de omgeving, dus door feedback vauit die omgevening. Neurofedback is dus eigenlijk een hele natuurlijke manier van leren voor de hersenen.

Je moet uw rol tijdens de sessie vooral zien als coach voor uw hersenen. Doordat u de feedback als beloning interpreteert, gaan de hersenen hiervan leren. Hoe enthousiaster u bent over de beloning, des te meer stimulans de hersenen krijgen om het nog beter te te leren. De ervaring leert echter ook dat de feedback op een heel onbewust niveau plaatsvindt, want ook bij mensen, die een heel laag begripsniveau hebben (geen of verminderde taalvaardigheden), kan de training heel erg goed aanslaan.

Sommige mensen krijgen enige bewuste controle over de feedback; ze kunnen bijvoorbeeld in hun hoofd een koel of gefocust gevoel oproepen, waardoor bepaalde golven sterker worden. Het is echter voor het slagen van de behandeling absoluut geen vereiste dat men dergelijke controle krijgt. Om de training goed in te laten slijten in het brein, is het doorgaans noodzakelijk om 20 tot 30 keer te trainen.

Meer over de beloning/feedback tijdens de training (moet slider komen)
Er zijn verschillende manieren om je hersenen te belonen. Je kunt bijvoorbeeld een racespel doen. Elke keer als je hersengolven in de juiste zone zitten, gaat de raceauto harder racen. Dus, bij de eerder beschreven training, gaat de raceauto harder als de theta golven onder de ingestelde drempel blijven en de SMR golven er juist erboven. De manier, die wij het meeste gebruiken, is het kijken van een film. Het beeld van de film wordt dan bijvoorbeeld groter en scherper als je hersengolven op de juiste drempel blijven en juist kleiner en waziger als dat niet het geval is.

Wilt u gebruik maken van Neurofeedback therapie? Neem vrijblijvend contact met ons op!