rTMS

rTMS staat voor repetetive Transcranial Magnetic Stimulation, rTMS therapie bij Corpus Health
oftewel herhaalde magnetische hersenstimulatie.

rTMS is een innovatieve, door verschillende studies en onderzoeken bewezen, aanvullende behandeling van Dementie, Depressie, Alzheimer, Parkinson, ADHD, Burn-out, Schizofrenie en Angsten.

rTMS is een niet belastende therapie, waarbij de doorbloeding en elektrische activiteit in specifieke delen van de hersenen toe- dan wel afneemt door middel van magnetische stimulatie. Hierdoor zullen in de meeste gevallen uw klachten afnemen en uw algehele conditie verbeteren. Het is een wel vereiste dat eerst, via een QEEG, inzicht verkregen wordt in de connecties van de hersenen onderling.

Neem vrijblijvend contact met ons op en ga u beter voelen. 


 

Corpus Health: nu ook rTMS Neurotherapie Praktijk
 
rTMS is een innovatieve benadering van de behandeling van Dementie, Alzheimer, Parkinson, Epilepsie, Schizofrenie, Burn-out, Depressie, Herseninfarct (CVA), TIA, obsessief-compulsieve stoornis, ADHD en angsten.

Bij Corpus Health wordt sinds kort rTMS behandeling gegeven. Onze doelstelling is het verstrekken van hooggespecialiseerde zorg voor patiënten die behoefte hebben aan de behandeling van bovenstaande aandoeningen. Corpus Health biedt de rTMS behandeling als een alternatief voor de al bestaande (reguliere) behandelingen. Wij bieden een breed, compleet en up-to-date behandelingspakket.

Onze methoden omvatten rTMS neurotherapie als een middel om effectief patiënten te behandelen en te helpen. Neurotherapie bestaat al vele jaren en is onderdeel van een groeiende wetenschap van nieuwe behandelingen, die naar wij denken, in de komende jaren steeds vaker in de gezondheidszorg zal worden toegepast.
 

Wat is rTMS?

Bij rTMS stroomt een sterke elektrische stroom door een 8-vormige spoel, die op het hoofd geplaatst wordt. In de spoel wordt de stroom omgezet in een sterk magnetisch veld. Dit veld wordt vervolgens in pulsen omgezet die de spoel van het apparaat verlaten. De pulsen verplaatsen zich door de schedel om zo de hersenen te bereiken.

Deze pulsen kunnen doordat ze sterk magnetisch zijn de activiteit in bepaalde delen van de hersenen stimuleren of dempen. De doorbloeding en elektrische activiteit in deze gebieden neemt daardoor toe dan wel af. De neuronen in de hersenen worden op deze manier geactiveerd of gedeactiveerd.

Met behulp van deze therapie kan afwijkende activiteit, die de oorzaak is van bijvoorbeeld een depressie, gecorrigeerd worden. Hierdoor zullen ook de bijbehorende depressieve klachten afnemen.

In oktober 2008 werd rTMS goedgekeurd door de Amerikaanse FDA (overheidsorgaan die kwaliteit en veiligheid controleert voor de volksgezondheid). Ook werd er door de Nederlandse gezongheidsraad een positief signalement afgegeven over rTMS bij depressie. Hierdoor kan rTMS als een bewezen effectieve behandeling gezien worden.
Het lijkt misschien vreemd, doordat er gewerkt wordt met magnetische stimulatie, maar er zijn uitgebreide gecontroleerde en wetenschappelijke studies gedaan naar de werking van rTMS. Deze behandelmethode heeft bijna geen bijwerkingen en kan dus als een veilige therapie gezien worden. (zoals o.a. door de FDA en de Nederlandse Gezondheidsraad is geconcludeerd).

rTMS geeft een langdurig effect na 4 tot 8 weken van intensieve behandeling
 

Professionele aanpak

Corpus Health zorgt met een professioneel team voor een adequate behandeling.

We werken als team om onze doelstellingen te bereiken; namelijk het verstrekken van de hoogste kwaliteit in dienstverlening. We streven er altijd naar om de patiënten, die aan onze zorg zijn toevertrouwd, te behandelen met dezelfde mate van respect, mededogen en gevoeligheid die wij zelf zouden willen ontvangen.
 

Het intakegesprek

Als u overweegt om een rTMS therapie te volgen, zal een intakegesprek plaatsvinden waarin de therapeut de indicaties met u bespreekt en uw medische en psychiatrische voorgeschiedenis en medicijngebruik met u doorneemt.

Het eerste consult is nodig om te kijken of rTMs de juiste therapie voor u is. Het intake gestprek is bedoeld om uw vragen over rTMS, onze diensten en procedures te beantwoorden.
 

Q-EEG

Bij Corpus Health wordt de rTMSbehandeling altijd uitgevoerd op basis van toegepast neurofysiologisch onderzoek, te weten een QEEG.

Daarna wordt een individueel en op maat gemaakt behandelplan opgesteld. Dit bestaat uit de bepaling van het te behandelen hersengebied en de passende stimulatiefrequentie.

Als u besluit om de behandeling te starten, zal eerst dus een Q-EEG gemaakt worden. Aan de hand van de conclusie wordt het behandelingstraject en behandelingsduur vastgesteld. De resultaten van het Q-EEG onderzoek worden met u in een adviesgesprek besproken. In dit gesprek wordt ook de voorlopige behandelingsduur met u besproken.
 

De rTMS behandeling

Tijdens de sessie ligt u in een comfortabele stoel en wordt er een 8-vormige spoel boven het hoofd geplaatst.

Deze spoel wekt een pulserend magnetisch veld op waarmee specifieke gebieden in de hersenen geactiveerd worden. Het pulserende magnetische veld is hoorbaar als een tikkend geluid van de spoel. Deze tikken zijn voelbaar, maar niet pijnlijk. Het gevoel is te vergelijken met een potlood waarmee u op uw arm tikt. In de regel duurt een sessie 60 minuten.

Therapeuten, die werkzaam zijn bij Corpus Health, zijn opgeleid en getraind met betrekking tot het gebruik van rTMS therapie. Tijdens de behandeling blijft de patiënt volledig bij bewustzijn en is hij/zij in staat om te lezen, een film te bekijken of met de therapeut praten. 
De rTMS therapie procedure zelf is niet belastend en vereist geen verdoving o.i.d.
 

Duur van de behandeling

Een succesvolle behandeling zal meestal uit 15 tot 30 sessies bestaan.

Onderzoek heeft aangetoond, dat u in dat geval op een langdurige verbetering mag rekenen. De sessies zullen gedurende twee tot zes weken, met uitzondering van weekends en feestdagen, plaatsvinden. Na de behandeling kan de patiënt normaal zijn dag vervolgen.

In sommige gevallen zijn 5-10 extra sessies aanbevolen voor diegene, waarbij het herstel wat later op gang komt. Deze behoefte zal individueel met u getoetst worden door de therapeut.

Ons team geeft regelmatig inzage aan patiënten over de voortgang van de behandeling. U wordt aangemoedigd om uw eventuele problemen en gevoelens te bespreken, die u ervaart tijdens de behandeling, en vragen te stellen als deze zich mochten voordoen. Wij zien het als onze prioriteit om goed in contact te blijven met de patiënt en hem aan te moedigen hetzelfde naar ons toe te doen.
 

Follow-up

Soms is het noodzakelijk om de rTMS therapie kortdurend te herhalen. Onderhoudstherapie zal variëren van patiënt tot patiënt en wordt beoordeeld op een individuele basis.

Uw behandelend therapeut bespreekt deze mogelijkheid met u na afloop van de rTMS behandeling. U wordt verzocht om contact op te nemen met Corpus Health als symptomen mochten terugkeren. Houdt contact met uw huisarts of psychiater gedurende de rTMS behandeling, om de zorg te vergemakkelijken en van de verzekering een eventuele verwijzing te krijgen voor rTMS therapie.

Kosten van betekenis

Corpus Health gelooft in het aanbieden van kwaliteit in de patiëntenzorg, en de betaalbaarheid daarvan is voor onze patiënten belangrijk.

Hoewel er in Nederland nog grote verdere onderzoeken naar het gebruik van rTMS Neurotherapie gaande zijn, is het systeem als een doorbraak in de gezondheidszorg ontvangen en is het goedgekeurd door de FDA. Dit is een nieuwe behandeling binnen de medische wetenschap. Maar zoals met de meeste relatief nieuwe behandelingen en therapieën gaat, is rTMS helaas nog niet opgenomen in het verzekeringspakket.

De toekomst van de verzekering:
Naarmate het bewustzijn over de mogelijkheden van rTMS therapie bij de medische zorgverleners en medische onderzoekers stijgt, is Corpus Health ervan overtuigd dat verzekeraars zullen zien dat rTMS therapie een kostenbesparende en zeer effectieve behandeling is bij Dementie, Alzheimer, Parkinson, Epilepsie, Schizofrenie, Burn-out, Depressie, Herseninfarct (CVA), TIA, obsessief-compulsieve stoornis, ADHD en angsten.