tDCS

tDCS is een relatief eenvoudige behandelmethode, die heel exact specifieke delen van de hersenen kan stimuleren of juist afremmen, waardoor er een optimale balans in de hersenactiviteit gerealiseerd wordt en snel resultaten te zien zijn.

Deze behandelmethode kan succesvol ingezet worden bij o.a ADHD, depressie, Burn-Out, en dyslexie. tDCS kan ook ingezet worden om uw geheugen een boost te geven, waardoor u in staat bent, zich veel meer te herinneren en te onthouden.

Neem vrijblijvend contact met ons op en ga u beter voelen.


Wat is tDCS
tDCS is een methode waarbij we met elektrische gelijkstroom (1mA) (direct current, DC) in de hersenen liggende celmembranen kunnen stimuleren.

Er wordt een positieve stimulatie-elektrode (de anode) op de tDSC therapie
schedel geplaatst boven het te stimuleren gebied. De negatieve elektrode (kathode) wordt op een andere willekeurige plaats op de schedel geplaatst. Deze anode stimulatie leidt tot activering van het onderliggende hersengebied.

Deze methode wordt succesvol gebruikt voor o.a. ADHD, (kinderen onder de 7 jaar) kinderen met "speech delay", depressie, maar ook NAH is door prof. Kropotov van het Human Brain Institute, te St. Petersburg genoemd.

Wist U dat… t DCS ook het geheugen een boost geeft?

tDCS staat voor transcraniale direct current stimulatie en is een behandelwijze waarbij de hersenen gestimuleerd worden met een hele kleine elektrische stroom. Het is al eeuwen bekend dat elektriciteit een genezende werking kan hebben op de mens. Het eerste gebruik van elektriciteit als behandelmethode gaat zelfs terug tot de jaren 43 - 48 AD.

In zijn Compositiones Medicae beschrijft de Romeinse arts Scribonius Largus dat personen met hoofdpijn behandeld kunnen worden met stroom. Hiervoor gebruikte hij een torpedo-vis die in staat is om elektrische schokken te geven.

Ook Claudius Galen (131 - 201 AD) adviseerde om "elektrische" vissen te gebruiken bij de behandeling van verschillende kwalen. In de 18e eeuw kreeg de inzet van elektriciteit voor het behandelen van patiënten een nieuwe impuls mede door het werk van o.a. Giovanni Aldini en Alexandero Volta.

Aldini rapporteerde in 1804 de succesvolle behandeling
van patiënten die aan melancholie leden. Daarna werd het enigszins stil omtrent het onderzoek en gebruik van elektriciteit voor medische doeleinden. Het onderzoek naar het gebruik van zwakstroom behandelingen werd pas weer echt voortgezet in 1949 In de jaren daarna is vooral veel onderzoek verricht in de toenmalige Sovjet-Unie. Door de opkomst van de nieuwe farmacotherapieën (antidepressiva etc.) en de slechte reputatie van Elektro Convulsie Therapie (ECT) raakte het gebruik van elektriciteit als behandelmiddel in de vergetelheid. De laatste jaren staat elektriciteit als behandelmethode echter gelukkig weer volop in de belangstelling en wordt veel wetenschappelijk onderzoek verricht naar de werking ervan. Zo zijn er al meer dan 125 publicaties verschenen over Craniale Elektrische Stimulatie (CES) en meer dan 150 publicaties over Transcraniale Direct Current Stimulatie (tDCS).  Elektriciteit is weer helemaal in en, o.a. door het werk van de Russische professor Juri Kropotov, kunnen CES en tDCS weer rekenen op de warme belangstelling van onderzoekers en therapeuten. Deze behandelmethoden zijn niet alleen eenvoudig in te zetten maar tevens goedkoop, niet invasief (ingrepen die niet als belastend voor de patiënt kunnen worden beschouwd.) en effectief bij verschillende stoornissen. Zo wordt tDCS inmiddels gebruikt bij de behandeling van o.a. depressie, aandachtsstoornissen (ADHD/ADD), tinnitus, pijnbestrijding, fibromyalgie, dyscalculie, en dyslexie. Verder blijkt tDCS zeer bruikbaar bij het herstel van herseninfarcten en wordt het herstel sterk gestimuleerd door een aantal behandelingen. Bijkomend voordeel van tDCS is, dat de behandelwijze snel resultaten laat zien en vaak zijn circa 10 behandelingen voldoende.

Is tDCS veilig? Zoals beschreven is tDCS een niet-invasieve behandelmethode die gebruikt kan worden voor de behandeling van verschillende soorten klachten. De handelmethode is veilig en kent slechts weinig bijverschijnselen, mits een paar spelregels in acht worden genomen. Allereerst dient de stroomsterkte beperkt te worden tot circa 2- 4 mA. Verder wordt geadviseerd een behandeling op te bouwen uit sessies van 20 minuten. Als aan deze voorwaarden is voldaan dan kan tDCS op een veilige manier worden toegepast.

Patiënten die recent neurochirurgie hebben ondergaan of een metalen implantaat hebben mogen niet behandeld worden met deze methode. Verdere contra-indicaties zijn epilepsie of een zeer gevoelige huid op de schedel. Tevens dient opgemerkt te worden dat bepaalde medicatie zoals de neuroleptica, anti-epileptica, antidepressiva, benzodiazipines en L-Dopa de werking van tDCS kunnen beïnvloeden. De veiligheid van tDCS is inmiddels goed onderzocht en de bijverschijnselen zijn beperkt en van tijdelijke aard. Dit blijkt mede uit een onderzoek onder 102 proefpersonen, dat is uitgevoerd door de Georg-August universiteit in Göttingen.  Onderzoekers van deze universiteit hebben de gevolgen van 567 tDCS behandelingen in kaart gebracht. De onderzoeksgroep bestond uit, zowel gezonde mensen, als mensen met een stoornis (o.a. migraine, herseninfarct, tinnitus). Tijdens de behandeling werd door 70.6% van de patiënten een licht tintelend gevoel gerapporteerd. Verder rapporteerde 35.3% van de proefpersonen vermoeidheid en 30.5% een jeukend gevoel. Opvallend was dat de groep gezonde personen significant meer bijverschijnselen meldden dan de groep patiënten. Na de behandeling rapporteerde een zeer klein deel van de proefpersonen hoofdpijn, misselijkheid en slapeloosheid.

Uit MRI onderzoek blijkt verder dat door tDCS stimulatie geen veranderingen ontstaan in het hersenweefsel of in de bloed-brein barrière.  Ook is na een tDCS behandeling geen verandering te zien in de concentratie van het enzym enolase. Verandering in de enolase concentratie is een goede indicator voor neurale schade.  Geconcludeerd kan worden dat tDCS een veilige behandelmethode is die voor een grote groep patiënten verlichting van hun klachten kan brengen.

tDCS (Transcranial direct current stimulatie) is een applicatie van zwakke elektrische stroom (1-2 mA) die de activiteit van neuronen moduleert in het brein.
tDCS is te gebruiken bij:
1. Aandachtsstoornissen
2. ADHD/ADD 
3. Depressie
4. Tinnitus
5. Pijnbestrijding 
6. Fibromyalgie 
7. Dyscalculie 
8. Dyslexie. 
9. Herstel van herseninfarcten

N.B. Goed nieuws voor alle mensen die steeds (meer) dingen Hersenen
vergeten. De wetenschap is nu in staat om uw geheugen een boost te geven waardoor u zich veel meer dingen (visueel) kunt herinneren.

De methode is relatief simpel en vereist geen operatie. Men plaatst twee elektroden op het hoofd en zet daar een zwakke stroom op. De ene elektrode remt die stroom af en daardoor wordt ook de hersenactiviteit in dat deel afgeremd. De andere elektrode verhoogt de hersenactiviteit in
het gewenste andere deel van de hersenen.

Wetenschappers van de universiteit van Oxford hebben ontdekt, dat mensen door een elektrische schok een stuk wiskundiger worden. Ze richtten een milde elektrische stroom op de pariëtale kwab van een groep proefpersonen en zorgden er zo voor dat deze zes maanden lang beter in wiskunde waren. De resultaten bieden mogelijk een uitkomst voor mensen met dyscalculie.

De onderzoekers denken dat het in de toekomst mogelijk moet zijn om een soort kap te ontwikkelen die dit proces automatisch laat plaatsvinden. Handig wanneer mensen iets moeten leren of opslaan.

Heeft u interesse in tDCS therapie? Neem vrijblijvend contact met ons op!