Auteur archieven: admin

Is tinnitus meedogenloos?

Corpus Health Tinnitus - hoofd

Tinnitus: deze term wordt vaak gebruikt als benaming voor het horen van hinderlijke geluiden, die men niet kan negeren. Deze geluiden komen niet uit de omgeving, maar komen van binnen uit het hoofd. Hoewel tinnitus vaak omschreven wordt als ‘oorsuizen’, bestaat het meestal uit gekmakende ‘herrie’ in het oor. Dus: vaak wordt tinnitus ervaren als […]

L-Glutathione

Integrale Therapie Zoetermeer - L-Gluthatione

Het is bekend dat de gezondheid onder andere afhangt van een goede balans tussen vrijen-radicalen aanval en anti-oxidant verdediging. Voeding en gedrag zijn belangrijke factoren op deze balans. Wie gezond eet en ‘ongezond gedrag’ achterwege laat kan zo een grote bijdrage leveren aan het behoud van gezondheid. Toch is een supplement vaak aan te bevelen. […]

Gezonde voeding

Integrale Therapie Zoetermeer - Gezonde Voeding

Verkeerde voedselkeuze als oorzaak van ziekten en kwalen. Ziekten hebben een oorzaak: aanleg, verkeerde voedingsgewoonten, leefstijl etc.  De voeding is een zeer belangrijke factor als het om gezondheid gaat. Welke therapie men ook volgt, de basis moet altijd gezonde voeding zijn. Daarom wil ik wat dieper ingaan op algemeen geaccepteerde zienswijzen over gezonde voeding. Het […]

Een evenwichtige voeding is de basis

Integrale Therapie Zoetermeer - Evenwichtige Voeding

Een evenwichtig samengestelde voeding is van essentieel belang voor een goede gezondheid. Ondanks het feit dat velen zich hier van bewust zijn, past lang niet iedereen dit in de praktijk toe. Doorgaans zijn de macro-voedingsstoffen (koolhydraten, vetten en eiwitten) meer dan voldoende in de Westerse voeding vertegenwoordigd, met uitzondering van voedingsvezels en veelal drinkt men […]

Aphanizomenon Flos Aquae

Integrale Therapie Zoetermeer - Aphanizomenon Flos Aqua

De blauwgroene oeralg uit het Klamath meer, die vanwege haar Latijnse benaming (Aphanizomenon flos aquae) Afa Alg wordt genoemd, wordt in vele vakpublicaties en boeken bestempeld als “het perfecte superlevensmiddel van de natuur”. Vele onderzoeken tonen aan, dat deze zoetwateralg een ideale verrijking van het dagelijks menu is. Als wildgroeiend totaalorganisme heeft zij een hogere […]

Epilepsie

Integrale Therapie Zoetermeer - Epilepsie

Vergelijkende studie om de effectiviteit van natuurlijke enzymen oraal versus injectiepreparaaten valproïnezuur te vergelijken in tonisch clonische aanvallen bij primaire systemischeepilepsie.Haroon R. Chaudry, I. Ahmad, S. Syed, M.Iqbal, K. Mufti Samenvatting Een willekeurige open vergelijkende studie werd uitgevoerd om de effectiviteit te evalueren vannatuurlijke enzymen oraal (Neurolase) versus injectiepreparaat (Coliacron) bij tonisch clonischeaanvallen van primaire […]

MSM Organisch zwavel

Integrale Therapie Zoetermeer - MSM

MSM is de afkorting van Methyl Sulfonyl Methaan: een organisch gebonden zwavel. Naar blijkt, is het nog vrij onbekend dat zwavel een vitale en essentiële substantie is dat in elk levend organisme aanwezig is. Eigenlijk bevat 96% van onze organen vijf fundamentele elementen: zuurstof, waterstof, stikstof, koolstof en zwavel. Zwavel zelf wordt in veel verschillende […]