NIEUWS

Op deze pagina kunt u onze blogs lezen en ook onze nieuwsbrieven teruglezen. Voor de nieuwsbrieven kiest u in het rechter menu de speciale categorie 'Nieuwsbrief '.

Integrale Therapie Zoetermeer - Gezondheid van binnenuit2

Epilepsie

Integrale Therapie Zoetermeer - Epilepsie

Vergelijkende studie om de effectiviteit van natuurlijke enzymen oraal versus injectiepreparaaten valproïnezuur te vergelijken in tonisch clonische aanvallen bij primaire systemischeepilepsie.Haroon R. Chaudry, I. Ahmad, S. Syed, M.Iqbal, K. Mufti Samenvatting Een willekeurige open vergelijkende studie werd uitgevoerd om de effectiviteit te evalueren vannatuurlijke enzymen oraal (Neurolase) versus injectiepreparaat (Coliacron) bij tonisch clonischeaanvallen van primaire […]

MSM Organisch zwavel

Integrale Therapie Zoetermeer - MSM

MSM is de afkorting van Methyl Sulfonyl Methaan: een organisch gebonden zwavel. Naar blijkt, is het nog vrij onbekend dat zwavel een vitale en essentiële substantie is dat in elk levend organisme aanwezig is. Eigenlijk bevat 96% van onze organen vijf fundamentele elementen: zuurstof, waterstof, stikstof, koolstof en zwavel. Zwavel zelf wordt in veel verschillende […]