BODYSCAN

Bij Corpus Health werken wij met een persoonlijke benadering, waarbij we niet specifiek naar klachten kijken, maar naar de mens als geheel. Daarnaast werken wij preventief en behandelen we niet symptomatisch, maar wordt de oorzaak van de klachten onderzocht en aangepakt. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van ES Teck Complex System. Daarmee maken wij voor u een bodyscan.

Integrale Therapie Zoetermeer - Bodyscan

HOE KAN EEN BODYSCAN HELPEN?

Er zijn vaak klachten die een huisarts of specialist niet (meer) kan of wil behandelen. Wat kun je dan nog doen? Door bij Corpus Health een bodyscan te laten maken is er direct zichtbaar wat een mogelijke oorzaak kan zijn voor de ervaren klachten. Hiermee kijken wij naar het gehele lichaam. De’ bodyscan op maat’ geeft een grondige en betrouwbare analyse van uw lichamelijke conditie, levensstijl, werking van uw hersenen, hart- en bloedvaten, ademhalingsstelsel, spieren- en zenuwstelsel, spijsverteringsstelsel, organen en nog veel meer. Daarnaast geeft het een belangrijk overzicht op celniveau weer van de homeostase in het lichaam en geeft hiervan een functionele analyse. De homeostase is het chemische en fysiologische evenwicht in het lichaam. Met behulp van deze resultaten kan de behandelaar vaststellen wat de beste behandeling is om te helpen de klachten te verminderen en de balans in het lichaam te herstellen.

Naast het vaststellen van mogelijke oorzaken voor de klachten die ervaren worden, kan de bodyscan ook goed worden gebruikt voor een preventief advies. Zo worden te verwachten lichamelijke problemen in een vroegtijdig stadium ontdekt. Hierdoor kan gelijk actie worden ondernomen om te zorgen dat er geen klachten zullen ontstaan en het lichaam optimaal blijft functioneren.

DE TOTALE PROCEDURE BESTAAT UIT:

 • Het afnemen van de body scan (duur: 5 minuten)
 • De persoonlijke uitleg van de analyse therapeut
 • Het completeren van de gegevens in een analyse rapport
 • De totale procedure duurt ongeveer een uur

WILT U EEN BODYSCAN LATEN DOEN?

Neem dan contact met ons op.

Bellen e-mailen

HOE WERKT HET?

Het maken van een bodyscan is heel laagdrempelig. U hoeft alleen uw schoenen en sokken uit te doen. Vervolgens plaatst u de handen en voeten op elektromagnetische platen en worden er twee elektrodes op het voorhoofd geplakt. U voelt er niets van wanneer uw lichaam doorgemeten wordt.  Binnen ongeveer 5 minuten is de meting voltooid en worden de resultaten gepresenteerd en kort doorgenomen. Het uitgebreide rapport en bijbehorende behandelplan zijn binnen ongeveer 2 weken klaar om met u besproken te worden. Het behandelplan bestaat in het algemeen uit een combinatie van de therapieën die wij in de praktijk aanbieden.

Integrale Therapie Zoetermeer - Bodyscan - apparaat
Integrale Therapie Zoetermeer - Bodyscan - Scherm
Integrale Therapie Zoetermeer - Bodyscan - Hoofd

WILT U MEER WETEN OVER DE BODYSCAN:

Werking van het ES Teck Complex Systeem

Het apparaat meet de elektrische activiteit in het lichaam. Hierbij wordt uitgegaan van dezelfde principes als bij het welbekende EEG en ECG. Bij het maken van een bodyscan wordt echter niet alleen gekeken naar hersen- of hartspieractiviteit. Er wordt tijdens de scan naar het hele lichaam gekeken om zodoende een Electro-InterstitialScan (EIS) te maken.  

Dit wordt gedaan door simpelweg een onschuldige zwakstroom (1,28V) af te geven aan het lichaam van de patiënt via 6 elektrode contacten, 2 onder de voeten, 2 onder de handen en 2 op het voorhoofd. Door middel van deze zeer lage gelijkstroom worden de functies van zogenoemde ‘takken’ gemeten. Elke tak bestaat uit vele organen en weefsels zoals spieren en gewrichten. Naast het doormeten van de weefsels, wordt ook de pH waarde gemeten. Deze waarde geeft de concentratie van base of zuur aan, die significant is voor aanleg of ziekten, afhankelijk van de hoogte van de pH-waarde.

Met het ESTeck Complex Systeem is het dus mogelijk om in detail een volledige analyse te geven van het functioneren van het gehele lichaam, dus ook de organen en systemen (zelfs op hormonaal niveau). Daarnaast stelt het systeem het risico op ziekten vast, op grond waarvan er aanbevelingen worden gedaan voor conventioneel onderzoek en behandeling-suggesties worden aangereikt.

De mogelijkheden van het ESTeck Complex Systeem

Zoals benoemd bij “De werking van het ESTeck Complex Systeem” wordt het hele lichaam doorgemeten. Met deze resultaten zijn er een aantal dingen die het systeem in beeld brengt, onder andere:

 • Biochemische, hormonale en neuro-hormonale huishouding
 • Body mass index en lichaamssamenstelling
 • Cellulaire mitochondriale activiteit en organische enzymactiviteit
 • Functionele status van organen (bijv. Lever, hart, longen, nieren)
 • Zuur- basen huishouding
 • Zuurstof-, koolstofdioxide- en ATP-huishouding
 • Het spijsverteringsstelsel
 • Ontstekingen
 • Stress, cholesterolgehalte

Er moet wel worden opgemerkt dat, net als in de reguliere medische praktijk, het van belang is om de klinische geschiedenis van een patiënt te kennen, aangezien met deze bodyscan niet wordt gezocht naar letsels. Als het lichaam zonder problemen gewend is aan een bepaald letsel, of indien het inmiddels daarvan is hersteld, zal dat met deze bodyscan niet worden aangetoond.

Waarom voor u?

Heeft u klachten die niet door de huisarts of specialist (kunnen) worden opgelost? U krijgt bij Corpus Health alle rust voor een persoonlijke benadering. Doordat wij gebruik maken van de bodyscan kunnen we het gehele lichaam bekijken en een mogelijke oorzaak voor de klachten achterhalen. Maar ook als u (nog) geen klachten ondervindt kunt u een bodyscan laten maken. Er hoeven niet altijd gelijk klachten op te treden als het lichaam niet optimaal functioneert. Deze punten kunnen dan preventief worden aangepakt, nog voordat er (merkbare) klachten ontstaan.

Het lichaam krijgt tegenwoordig veel te verduren. Door de milieuvervuiling wordt het blootgesteld aan onder andere vrije radicalen, en het voedingspatroon van veel mensen bevat tegenwoordig niet genoeg van de benodigde voedingsstoffen.

Het gaat hier om een non-invasief hulpmiddel, (ingreep die niet belastend is voor de patiënt, net zoals bijvoorbeeld een echografie). Er wordt gebruik gemaakt van nieuwe onderzoeksmethoden, met als doel sneller een juiste diagnose te stellen. Het grote voordeel hiervan is een eenvoudige, betrouwbare en accurate diagnose en dus de mogelijkheid voor een betere en adequate begeleiding en behandeling van de patiënt.

Tijdens de behandeling wordt een controle scan gemaakt om te bekijken of de therapie aanslaat of dat bijsturing nodig is. Indien er geen merkbare klachten meer zijn, levert een controle scan uitkomst om te achterhalen of het lichaam weer optimaal functioneert en de balans in de homeostase is hersteld.

Het ESTeck Complex Systeem is geen doe-het-zelf-kit en het maakt de huisartsen en specialisten zeker niet overbodig. Het is wel een hulpmiddel van onschatbare waarde. Het geeft de behandelaar de mogelijkheid om een bepaalde “afwijking” te registreren en de oorzaak hiervan te achterhalen. Vervolgens kan de “afwijking” bij de bron worden aangepakt, dit kan bijvoorbeeld zijn: een voedingspatroon, een stofwisselingsprobleem, etc.  

Het blijft de volledige verantwoordelijkheid van de therapeut/behandelaar om relevante informatie van zijn patiënt en zijn aannames uit te filteren en een uiteindelijke diagnose te stellen en door te verwijzen indien dat noodzakelijk is.

WILT U EEN BODYSCAN LATEN DOEN?

Neem dan contact met ons op.

Bellen E-mailen