Gezonde voeding

Integrale Therapie Zoetermeer - Gezonde Voeding

Verkeerde voedselkeuze als oorzaak van ziekten en kwalen.

Ziekten hebben een oorzaak: aanleg, verkeerde voedingsgewoonten, leefstijl etc.  De voeding is een zeer belangrijke factor als het om gezondheid gaat. Welke therapie men ook volgt, de basis moet altijd gezonde voeding zijn. Daarom wil ik wat dieper ingaan op algemeen geaccepteerde zienswijzen over gezonde voeding.

Het menselijke lichaam werkt als een chemische fabriek. Er vinden aan één stuk door
reacties plaats door tussenkomst van enzymen.

Als voedsel ons lichaam binnenkomt, krijgt het een eerste voorbewerking door de
inwerking van ons speeksel.
Daarna komt het voedsel in de maag waar een mengsel van zoutzuur en pepsine voor verdere vertering zorgt.
Dan is het de beurt aan de twaalfvingerige darm waarin gal en alvleeskliersappen aan de voeding worden toegevoegd.
Vervolgens komt het voedsel aan in de dunne darm waar onder invloed van verschillende soorten enzymen de verdere vertering plaats vindt.
Gaat er in de lange weg van omzettingen in de spijsvertering iets mis dan krijgen we een onvolwaardig eindproduct met alle gevolgen van dien. Om goed te kunnen functioneren moet ons lichaam geregeld “bijtanken” want er wordt steeds voedsel verbruikt om energie te leveren, lichaamsfuncties te laten plaatsvinden, reparaties uit te voeren en er worden voorraden aangelegd die zonodig later kunnen worden aangesproken. Dat gebeurt ons leven lang, dag en nacht en wij vinden het zo vanzelfsprekend dat we er helemaal niet bij nadenken.

HET ZUUR-BASE EVENWICHT
Om u iets te laten begrijpen van het zuur-base evenwicht in het lichaam kunnen we
even de vergelijking maken met onze auto, als we daar regelmatig verkeerde
benzine in gooien gaat er wat mis, dat snapt iedereen.
Zo gaat het ook met ons lichaam. Het maakt veel uit wat we eten om ons lichaam
van de nodige voeding te voorzien.
Heel lang geleden aten de mensen heel anders dan nu. Ze leefden nog dicht bij de
natuur en hun voeding was dan ook heel natuurlijk.
De natuurmensen aten veel fruit, groenten, wortels en zaden en het eiwit – en
vetgehalte van hun voeding was veel lager dan van de hedendaagse
voeding. 'Welvaartsziekten" kwamen bij hen niet voor.

Geleidelijk aan is de voeding een industrieproduct geworden en de reclame zorgt
ervoor dat bij mensen de behoefte wordt gekweekt aan allerlei stoffen die niet nodig
zijn om ons lichaam in stand te houden; denk aan snoep, frisdrank, chips, sigaretten
en alcohol.
Door het veranderde voedingspatroon treedt ook een verandering op in het
evenwicht in ons lichaam. Wij gooien eigenlijk verkeerde benzine in onze tank. Wij
vervuilen en langzaam maar zeker worden de gevolgen daarvan zichtbaar in de vorm
van ziekten en kwalen.
De Zwitserse arts Paracelsus (1493-1541) was de eerste die de "oververzuring" van
ons lichaam als de basis van alle ziekten beschouwde.
Wij vinden dat dit niet opgaat voor ziekten die door erfelijke aanleg ontstaan en een
aantal ziekten veroorzaakt door bacterie en virusinfecties, maar dat was in de tijd van
Paracelsus natuurlijk nog niet bekend.
De Zweedse natuurkundige Dr. Ragnar Berg publiceerde al in 1913 zijn theorie over
het evenwicht tussen zuren en basen in het menselijke lichaam.
Hij ging er vanuit dat wanneer de voeding teveel zuurvormende stoffen bevat in
verhouding tot stoffen die basen vormen in het lichaam, slakken worden gevormd die
worden afgezet in de weefsels, voornamelijk het bindweefsel.
Volgens hem was de goede verhouding 80% basen 20% zuren.
Deze stelling is aanvaard door alle deskundigen op dit gebied.
Onder zuren worden in dit verband stoffen verstaan die na de omzetting van onze
voeding in het lichaam een zure reactie geven.
Het is niet zo dat zuur smakende voeding ook een zuur vormt in het lichaam, het is
zelfs zo dat over het algemeen zuur smakende producten zoals b.v. fruit na het
omzettingsproces in het lichaam basen vormen.

Welke voedingstoffen vormen zuren in het lichaam? Dat zijn alle granen,
bloem, bonen, erwten, brood, suiker (ook verborgen in allerlei producten zoals
jam, koekjes, frisdrank), vlees, vis, schaaldieren, ei, kaas en alle noten behalve
amandelen. Verdere melkproducten en vetten.
Ook alcohol, tabak en chemische medicijnen geven een zure reactie.

Daarbij moet nog worden opgemerkt dat de voedingstoffen met een hoge Ph
(zuurgraad) nog onderling sterk verschillen.
De hoogste zuurgraad heeft vlees, het laagste scoren zure melkproducten.

Basenvormend in ons lichaam zijn alle vruchten en groenten, wortelgewassen,
zuidvruchten, sojaproducten en amandelen.

Als we het voedingspatroon van de meeste mensen tegenwoordig bekijken dan
moeten we constateren dat bij de meeste de balans doorslaat naar een te zure
voeding.
Amerikaanse onderzoeken hebben nu zelfs aangetoond dat de verhouding zuur-
base daar tegenwoordig 80-20 is, het omgekeerde dus van de gewenste 20 % zuren
en 80% basen!
Een zondvloed van zuurvormende voeding komt tegenwoordig naar ons toe in de
vorm van zoetigheid, meelspijzen, snoep, frisdrank, junkfood, alcohol en tabak.
Wat gebeurt er in ons lichaam als er teveel voedsel wordt gebruikt dat zuren vormt?

Om onze lichaamscellen te beschermen zorgt het regelsysteem in ons lichaam
ervoor dat de zuurgraad (Ph) van ons bloed en het extracellulaire vocht constant
tussen 7,2 en 7,4 blijft.
Als er teveel zuren worden aangeboden is ons lichaam verplicht om enkele
aanpassingen te maken als noodmaatregel om het bloed en het extracellulaire vocht
op het juiste peil te houden.
Dat gebeurt door het teveel aan zuren te binden aan lichaamseigen mineralen zoals
magnesium, ijzer en zink. Door een te zure voeding verliezen we dus
belangrijke mineralen! Deze mineralen worden voornamelijk onttrokken aan
haren, huid, botten en tanden.

Mineralen zijn ook belangrijk voor de aanmaak van enzymen.
Zink bijvoorbeeld is betrokken bij de aanmaak van meer dan 80 verschillende
enzymen. Als we teveel zuurvormend voedsel eten gaat ook onze enzymproductie
achteruit waardoor ons lichaam op tal van punten slechter gaat functioneren.
Ook onze nieren en onze ademhaling zijn betrokken bij de afvoer van het teveel aan
zuren.
Als het om kleine hoeveelheden gaat dan kan ons lichaam dat wel regelen.
Als er echter, zoals tegenwoordig dikwijls het geval is, een overvloed aan
zuurvormende voeding wordt geconsumeerd, dan kunnen we in de problemen
komen en zijn allerlei ziekten en kwalen het gevolg.

De verbindingen die gemaakt worden om zuren te binden noemen we
stofwisselingsslakken. Ze worden opgeslagen in de lichaamsweefsels, in eerste
instantie in bindweefsel en vet en als dat verzadigd raakt komt het spierweefsel
aan de beurt.
Kleine hoeveelheden bindweefselslakken kunnen afgevoerd worden naar de nieren.
Dit proces vindt 's nachts plaats.
Als er echter meer zure eindproducten van de stofwisseling worden gevormd dan we
kunnen afvoeren dan begint een proces van zelfvergiftiging dat zich uit in allerlei
ziekten en kwalen.

Door de "verslakking" van het lichaam ontstaan een reeks van klachten zoals b.v.
allergieën, infectiegevoeligheid, huidproblemen, haaruitval, jicht, reuma,
spierkrampen en hart – en vaatklachten.
Ook geven deze lichaamsslakken vermoeidheid en een vergrote
pijngevoeligheid. Ons lichaam reageert nu eenmaal met pijn en vermoeidheid
om aan te geven dat er iets niet in orde is.
Een bekend voorbeeld van verzuring is jicht. Urinezuurkristallen worden dan afgezet
op de gewrichten waardoor hevige pijn ontstaat.

Dus: als we teveel zuurvormend voedsel eten, beroven we ons lichaam van een
aantal belangrijke mineralen die ook nodig zijn voor de vorming van enzymen
en er ontstaan afvalproducten in de vorm van slakken die zich afzetten in onze
weefsels, waardoor vermoeidheid en pijn ontstaat. Op langere termijn kunnen
zich allerlei ziekten en kwalen gaan ontwikkelen.

COMBINATIE VAN VOEDINGSSTOFFEN

Ongeveer in dezelfde tijd als Dr. Ragnar Berg (rond 1910) was ook Dr. William Hay
bezig met voeding als oorzaak van ziekte.
Dr. Hay had ten aanzien van gezonde voeding een aantal die overeen komen met de
ideeën van Berg.
Ook hij ging er vanuit dat voeding zo zuiver en natuurlijk mogelijk moet zijn en weinig
zuurvormende producten mag bevatten.
Dr. Hay voegde hier nog een nieuw principe aan toe. Hij stelde dat
verschillende voedingstoffen voor een goede vertering in de maag een
verschillende zuurgraad nodig hebben.
Eiwitten en zure vruchten hebben voor een goede vertering een andere zuurgraad in
de maag nodig dan koolhydraten.
Dr. Hay leed zelf aan de ziekte van Bright, een ernstige nierziekte waaraan volgens
de gevestigde geneeskunde niets meer te doen was. Hij genas door zijn theorie over
zuivere voeding, de voedselcombinaties en het zuur-base evenwicht op zichzelf toe
te passen en hij viel ook 25 kg. af!

Eet men dus tegelijk koolhydraten en eiwitten dan zullen deze allebei niet volledig
worden omgezet. Het gevolg is dan dat er niet goed verteerde resten in het
spijsverteringskanaal over blijven die het lichaam toch op de een af andere manier
kwijt moet zien te raken. Vooral onvolledig verteerde eiwitfragmenten kunnen
voor veel problemen zorgen. Ze uiten zich o.a. als allergieën.
Andere onvolledig verteerde voedingsresten worden als slakken gedumpt in het
bindweefsel met alle boven beschreven gevolgen.

Volgens de theorie van Dr. Hay is het beter dat eiwitten (vlees, vis, ei,
zuivelproducten) en zure vruchten niet in dezelfde maaltijd gecombineerd worden
met koolhydraten (meelspijzen, suikers).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *