NEUROFEEDBACK

Optimaliseer uw hersenfuncties met Neurofeedback-training. Dit is een gespecialiseerde methode om de hersenen te trainen, zodat deze beter kunnen functioneren.

Integrale Therapie Zoetermeer - Neurofeedbacktherapie

De hersenen sturen ons lichaam, ons gedrag, onze emoties en ons denken aan. Het trainen om de hersenen flexibeler en efficiënter te laten functioneren kan dan ook heel veel kopzorgen wegnemen. Denk aan depressie, leer- en gedragsproblemen, innerlijke onrust, onze motoriek of het moeten leveren van topprestaties. Maar ook andere diagnoses kunnen, zelfs met blijvend herstel, worden aangepakt.

Voordat begonnen kan worden met de neurofeedback-trainingen is het noodzakelijk dat er een QEEG wordt gemaakt. Hieruit wordt inzicht verkregen in de connecties van de hersenen onderling. En dus blijkt hieruit waar de behandeling precies nodig is.

CONTACT OPNEMEN

Neurofeedback: uitleg voor kinderen (bv. ADHD)

VEELGESTELDE VRAGEN OVER NEUROFEEDBACK THERAPIE

De behandeling

Voorafgaand aan de behandeling meten we met behulp van apparatuur uw hersenactiviteit in de vorm van een uitgebreid QEEG (3D meting van de hersengolven). Deze hersengolven zeggen iets over de toestand van de hersenen, zoals of ze kalm, alert of gespannen zijn. Naar aanleiding van het QEEG kunnen we bepalen hoe we uw hersenen moeten gaan trainen. Kijk hier voor meer informatie over de QEEG scan.

Neurofeedback-training is een behandelmethode, die de hersenen op een veilige en effectieve manier traint. Bij neurofeedback leren we de hersenen in een meer optimale toestand te komen door op de juiste momenten positieve feedback (operante conditionering) te geven. Als u bijvoorbeeld gespannen bent, gaan we uw hersenen aanleren om in een meer ontspannen toestand te komen. Als u moeite heeft met concentreren gaan we de hersenactiviteit trainen die het concentreren makkelijker maakt. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren in de vorm van een computerspel.

Tijdens een neurofeedback behandeling krijg je 1 of 2 sensoren op het hoofd en enkele hulp-sensoren op de oren geplakt. Aan de hand van de QEEG en uw klachten, wordt bepaald waar deze sensoren op het hoofd geplaatst moeten worden. Deze sensoren worden ingesteld op bepaalde golflengtes die nodig zijn om de hersenen te trainen.

Integrale Therapie Zoetermeer - Neurofeedbacktherapie - Gezicht
Wat moet u doen tijdens een neurofeedback sessie?

Voor een groot deel gaat de training onbewust en kunt u zelf niet goed benoemen wat de hersenen moeten doen. Vergelijk het met de eerste keer dat u leerde fietsen. U ging toen zomaar op de fiets zitten, terwijl je evenwichtsorgaan feedback gaf of je omviel of op de fiets bleef zitten. Doordat u bleef oefenen en uw hersenen steeds bleven leren van de feedback, leerde u uiteindelijk fietsen. Maar kunt u uitleggen wat uw hersenen doen als u fietst?

Vergeet niet dat de meeste vaardigheden die we leren onbewust worden aangeleerd. Uw hersenen hebben leren zien, leren lopen, leren luisteren etcetera, zonder dat u daar bewust mee bezig was. Veel van deze vaardigheden leert het brein door interactie met de omgeving, dus door feedback vanuit die omgeving. Neurofeedback is dus eigenlijk een hele natuurlijke manier van leren voor de hersenen.

Uw rol tijdens de sessie is vooral als coach voor uw hersenen. Doordat u de feedback als beloning interpreteert, gaan de hersenen hiervan leren. Hoe enthousiaster u bent over de beloning, des te meer stimulans de hersenen krijgen om het nog beter te te leren. Een voorbeeld hiervan is dat bij een van de trainingen een film wordt gekeken; wanneer men in de beoogde gemoedstoestand is wordt deze film schermvullend. Wanneer niet wordt gepresteerd zoals beoogd zal het beeld waarop de film te zien is zeer klein worden. Het loont dus voor de hersenen om zich in de juiste gemoedstoestand te bevinden.

De ervaring leert echter ook dat de feedback op een heel onbewust niveau plaatsvindt. Ook bij mensen die een heel laag begripsniveau hebben (geen of verminderde taalvaardigheden), kan de training heel erg goed aanslaan.

Sommige mensen krijgen enige bewuste controle over de feedback; ze kunnen bijvoorbeeld in hun hoofd een koel of gefocust gevoel oproepen, waardoor bepaalde golven sterker worden. Het is echter voor het slagen van de behandeling absoluut geen vereiste dat men dergelijke controle krijgt. Om de training goed in te laten slijten in het brein, is het doorgaans noodzakelijk om 20 tot 30 keer te trainen.

Meer over de beloning/feedback tijdens de training

Er zijn verschillende manieren om uw hersenen te belonen. U kunt bijvoorbeeld een racespel doen. Elke keer als uw hersengolven in de juiste zone zitten, gaat de raceauto harder racen. De training die wij het meest gebruiken is het kijken van een film. Zoals beschreven wordt het beeld van de film dan bijvoorbeeld groter en scherper als uw hersengolven op de juiste drempel blijven en juist kleiner en waziger als dat niet het geval is.

De feedback bestaat dus puur uit informatie, die aan de hersenen gegeven wordt; er wordt niets toegediend aan de hersenen in de vorm van stroom of magnetische pulsen. De hersenen trainen zichzelf. Na voldoende trainingen geeft dit een blijvend effect in uw dagelijks leven.

Integrale Therapie Zoetermeer Bodyscan Hart Groen

EEN COMPLETE BODYSCAN VOOR MAAR € 289,-

BINNEN 10 MINUTEN METEN WIJ UW GEZONDHEID DOOR

In deze kort tijd wordt uw lichamelijke conditie, levensstijl, de werking van uw hersenen,uw hart-en bloedvaten, uw ademhalingsstelsel, uw spier-en zenuwstelsel, uw spijsverteringsstelsel en nog veel meer doorgemeten. En binnen 14 dagen kunnen we gelijk aan de slag om uw gezondheid te verbeteren!

MEER OVER DE BODYSCAN