QEEG & EEG

Een QEEG of EEG laat een 3 dimensionaal of 2 dimensionaal beeld van onze hersenen zien.

Integrale Therapie Zoetermeer - QEEG

Afhankelijk van de klachten en/of de uitkomsten van de bodyscan, kan het noodzakelijk zijn om een QEEG te maken. De behandelingen waarvoor vaak een QEEG gemaakt wordt zijn:

Het is ook nuttig om tussen de behandelingen door opnieuw een QEEG te maken ter controle. Er wordt dan in kaart gebracht hoe ver het herstel is en dus hoe goed de behandelingen tot dan toe hebben geholpen.

‘Normaal’ gesproken wordt er een EEG gemaakt. Dit is een 2 dimensionaal beeld van de hersenen. Wij maken in onze praktijk een QEEG. Dit is een 3 dimensionaal beeld van de hersenen. Een QEEG geeft heel specifiek aan waar en hoe de bepaalde connecties in de hersenen lopen, of juist missen. En geeft dus aan waar een bepaalde behandeling noodzakelijk is.

CONTACT OPNEMEN

VEELGESTELDE VRAGEN OVER QEEG & EEG

EEG

Waar een AVE behandeling juist inspeelt op de verschillende typen hersengolven, is het doel van een EEG om de hersengolven op te meten.

Bij een EEG wordt in kaart gebracht welke golven in welke mate er door de hersenen geproduceerd worden. Om dit te kunnen meten krijgt u een soort badmuts op. Hierin zitten sensoren geplakt die de hersengolven meten. U merkt niets van de meting. Door middel van deze meting wordt een zogenaamde “brainmap” gemaakt. Dit is een kaart van het hoofd waarin alle verbindingen in de hersenen worden aangegeven. Hier aan is te zien waar verbindingen goed zijn en waar eventueel verbindingen missen of te zwak zijn. Onder het kopje “Hersengolf frequenties” in het uitvouwmenu kunt u meer informatie vinden over de verschillende golven.

De golven kunnen worden opgemeten door gebruik te maken van de spanningsverschillen. Het spanningsverschil wordt altijd gemeten vanaf een neutraal punt, in dit geval de oren. De snelheid waarmee de spanning verandert geeft aan om welke hersengolf het gaat. Hieronder vindt u een voorbeeld van een stukje EEG van 2 seconden.

Integrale Therapie Zoetermeer EEG golf 1

Golf 1

Integrale Therapie Zoetermeer EEG golf 2

Golf 2

Waar een AVE behandeling juist inspeelt op de verschillende typen hersengolven, is het doel van een EEG om de hersengolven op te meten.

Bij een EEG wordt in kaart gebracht welke golven in welke mate er door de hersenen geproduceerd worden. Om dit te kunnen meten krijgt u een soort badmuts op. Hierin zitten sensoren geplakt die de hersengolven meten. U merkt niets van de meting. Door middel van deze meting wordt een zogenaamde “brainmap” gemaakt. Dit is een kaart van het hoofd waarin alle verbindingen in de hersenen worden aangegeven. Hier aan is te zien waar verbindingen goed zijn en waar eventueel verbindingen missen of te zwak zijn. Onder het kopje “Hersengolf frequenties” in het uitvouwmenu kunt u meer informatie vinden over de verschillende golven.

De golven kunnen worden opgemeten door gebruik te maken van de spanningsverschillen. Het spanningsverschil wordt altijd gemeten vanaf een neutraal punt, in dit geval de oren. De snelheid waarmee de spanning verandert geeft aan om welke hersengolf het gaat. Hieronder vindt u een voorbeeld van een stukje EEG van 2 seconden.

QEEG

Een QEEG geeft een 3D beeld weer van de hersenen. Het geeft dus meer informatie dan het EEG. Om de hersengolven kunnen meten krijgt u, net als bij het maken van een EEG, een soort badmuts op. Hierin zitten sensoren geplakt die de hersengolven meten. U merkt niets van de meting. Door middel van deze meting wordt een zogenaamde “brainmap” gemaakt. Dit is een kaart van het hoofd waarin alle verbindingen in de hersenen worden aangegeven. Hieraan is te zien waar verbindingen goed zijn en waar eventueel verbindingen missen of te zwak zijn. Onder het kopje “Hersengolf frequenties” in het uitvouwmenu kunt u meer informatie vinden over de verschillende golven.

De gemaakte QEEG wordt daarna vergeleken met een normgroep die klachtenvrij is. De opvallende verschillen geven aan waar behandeling noodzakelijk is. Hieronder staat een voorbeeld van een “brainmap” van een QEEG. Door middel van kleuren worden de meetwaarden weergegeven.

Integrale Therapie Zoetermeer Alphagolven

Alphagolven

Integrale Therapie Zoetermeer Thetagolven

Thètagolven

Het getoonde plaatje is een bovenaanzicht. Hierin worden de alphagolven weergegeven. De schaal die er onder staat loopt van donker blauw naar rood, waarbij blauw staat voor relatief weinig alpha golven en rood staat voor relatief veel alphagolven. Door middel van de kleuren kan worden gezien waar precies de overactieve of onderactieve gebieden zich bevinden en waar dus behandeld moet worden. Wanneer het rood kleurt, wilt dit niet altijd zeggen dat het ‘te veel’ of ‘slecht’ is. De gemaakte scan wordt altijd vergeleken met scans van een normgroep, die geen klachten heeft.

Aan de hand hiervan kan worden vastgesteld of iemand meer of minder golven heeft. Een voorbeeld is het vaststellen van ADHD. Aan de hand van de scan kan worden bekeken of iemand met ADHD klachten, daadwerkelijk een typisch ADHD beeld heeft. Bij ADHD is er een overmaat van thètagolven te zien. In de tweede afbeelding is een rode vlek op het midden van het hoofd te zien. Dit is een typisch kenmerk van ADHD. Dit wil zeggen dat deze persoon erg veel thètagolven heeft.

Integrale Therapie Zoetermeer - QEEG - Apparaat
Integrale Therapie Zoetermeer - QEEG - Setting

RESULTATEN NEUROFEEDBACK

De “brainmaps” maken het ons ook makkelijk om de resultaten van de neurofeedback-trainingen te beoordelen. We kunnen immers de brainmaps van voor en na de training met elkaar vergelijken. Hieronder zien we in de aangegeven schaal dat de thètagolven voor de training (links) eerst 56µV (microvolt) was en na (rechts) de trainingen 17µV. Deze uitkomsten worden vervolgens weer vergeleken met de database om te bepalen hoe sterk de afname van thètagolven is. In dit geval blijkt dat de hoeveelheid thètagolven vrijwel identiek is geworden aan de uitslagen in de database.

Integrale Therapie Zoetermeer Resultaten neurofeedback

Resultaten neurofeedback

Hersengolf frequenties

De hersenen genereren een aantal hersengolven. De hersengolven waar wij mee werken zijn: alpha, bèta, delta en thèta. Dit zijn kleine, elektrische trillingen met verschillende frequenties. Met behulp van EEG-apparatuur kunnen deze trillingen worden gemeten in ‘trillingen per seconde’, dit wordt ook wel ‘Hertz (Hz)’ genoemd. De verschillende hersengolven frequenties hangen samen met verschillende staten van bewustzijn.

Hieronder ziet u een overzicht van de hersengolven die tijdens de EEG gemeten worden.

Integrale Therapie Zoetermeer Hersengolven

ALPHAHERSENGOLF FREQUENTIES

De frequentie van alphahersengolven ligt tussen 8 en 12 Hz

Alphagolven worden geassocieerd met een volledige ontspanning. Bij de meeste personen wordt dit gestimuleerd door het sluiten van de ogen, dagdromen, fantaseren en visualiseren. Door met behulp van AVE de alphagolven te stimuleren komt men meer in contact met de creativiteit en intuïtie.

BETAHERSENGOLF FREQUENTIES

De frequentie van bètahersengolven ligt tussen 13 en 38 Hertz

Betagolven worden geassocieerd met een alerte en wakkere bewustzijnstoestand. Bij stress en spanning worden er veel bètagolven geproduceerd en verminderen de andere typen hersengolven. Hierdoor voelt men zich oncomfortabel en zullen de gedachten met elkaar ‘botsen’. Normaal gesproken zijn bètagolven in een goede verhouden met de andere hersengolven aanwezig. Dan zal het niet voor problemen zorgen en zal het juist een positieve werking hebben. Bètagolven zijn van belang wanneer er probleemoplossend en logisch nagedacht moet worden, dus vooral wanneer er veel nagedacht moet worden. Ze worden daarna weer verminderd door ontspanning en spieractiviteit.

DELTAHERSENGOLF FREQUENTIES

De frequentie van deltahersengolven ligt tussen 0,5 en 4 Hz

Deltagolven worden geassocieerd met slaap. Bij het in slaap vallen is er eerst een periode waarin er veel deltagolven worden geproduceerd. Hierna volgt de ‘REM’ slaap, die wordt opgevolgd door een periode waarin veel deltagolven worden aangemaakt. De periodes waarin deltagolven worden aangemaakt zullen steeds korter zijn, naarmate de nacht vordert. Het nut van de deltagolven tijdens de slaap wordt vooral in verband gebracht met het herstel-stadium van de slaap, dus wanneer het lichaam nieuwe cellen aanmaakt om te herstellen.

THETAHERSENGOLF FREQUENTIES

De frequentie van thetahersengolven ligt tussen 4 en 7 Hz

De frequentie van thetagolven wordt geassocieerd met het wegglijden van het bewustzijn naar sufheid. Dit komt vooral voor in een staat van diepe ontspanning. Het komt voor bij creativiteit, dromen en in beelden denken. Tijdens de REM-slaap komen thetagolven ook vaak voor, het helpt hier bij het opslaan van herinneringen in het lange termijn geheugen.

Integrale Therapie Zoetermeer Bodyscan Hart Groen

EEN COMPLETE BODYSCAN VOOR MAAR € 289,-

BINNEN 10 MINUTEN METEN WIJ UW GEZONDHEID DOOR

In deze kort tijd wordt uw lichamelijke conditie, levensstijl, de werking van uw hersenen,uw hart-en bloedvaten, uw ademhalingsstelsel, uw spier-en zenuwstelsel, uw spijsverteringsstelsel en nog veel meer doorgemeten. En binnen 14 dagen kunnen we gelijk aan de slag om uw gezondheid te verbeteren!

MEER OVER DE BODYSCAN