rTMS

rTMS is een innovatieve benadering voor bij voorbeeld de behandeling van dementie, alzheimer, parkinson, epilepsie, schizofrenie, burn-out, depressie, herseninfarct (CVA), TIA, obsessief-compulsieve stoornis, ADHD en angsten.

Integrale Therapie Zoetermeer - rTMS

De doelstelling voor rTMS, die wij als Corpus Health hanteren is het verstrekken van hoog-gespecialiseerde zorg voor patiënten die bijvoorbeeld voor een van de bovenstaande aandoeningen behandeld willen worden. rTMS behandelingen bieden een alternatief voor de al bestaande (reguliere) behandelingen. Wij bieden hiermee een breed, compleet en up-to-date behandelingspakket aan.

Wanneer u overweegt om een rTMS therapie te volgen, zal een intakegesprek plaatsvinden. Het intakegesprek is nodig om te kijken of rTMS de juiste therapie voor u is. Hiernaast geeft het u de mogelijkheid om vragen te stellen. Na het intakegesprek is het noodzakelijk om een QEEG te maken. Deze scan geeft inzicht in de verbindingen in de hersenen een geeft daarmee aan waar de behandeling precies nodig is. Aan de hand van de uitslag wordt het behandelingstraject opgezet en kunt u beginnen met de therapie.

CONTACT OPNEMEN

VEELGESTELDE VRAGEN OVER rTMS

Wat is rTMS?

rTMS staat voor Repetetive Transcranial Magnetic Stimulation, oftewel herhaalde magnetische hersenstimulatie. rTMS is een niet belastende therapie, waarbij de doorbloeding en elektrische activiteit in specifieke delen van de hersenen toe- dan wel afneemt door middel van magnetische stimulatie. Hierdoor zullen in de meeste gevallen uw klachten afnemen en uw algehele conditie verbeteren.

rTMS bestaat uit een elektrisch stroompje wat door een 8-vormige spoel loopt. Deze spoel wordt op het hoofd geplaatst. Er wordt een sterk magnetisch veld gecreëerd doordat de stroom in de spoel wordt omgezet. Het magnetisch veld wordt omgezet in pulsen, die vervolgens de spoel verlaten. De pulsen gaan vervolgens door de schedel heen naar de hersenen. Deze impulsen kunnen bepaalde delen van de hersenen stimuleren of juist de activiteit dempen. Afhankelijk van de klachten en uitkomsten van de QEEG is het nodig om op specifieke plekken in de hersenen de activiteit te verhogen, dan wel te verlagen.

rTMS is in 2008 goedgekeurd door de Amerikaanse FDA. Daarnaast is er ook een positief signalement afgegeven over rTMS bij depressie door de Nederlandse Gezondheidsraad. Hierdoor kan rTMS als een bewezen effectieve behandeling worden gezien.

De rTMS behandeling

Tijdens de sessie ligt u in een comfortabele stoel en wordt er een 8-vormige spoel boven het hoofd geplaatst. De pulsen die uit het magnetisch veld komen zijn hoorbaar en klinken als een tikkend geluid. U kunt deze tikken ook voelen, maar het is niet te pijnlijk. Het gevoel kunt u vergelijken met het tikken van een potlood op uw arm.

Tijdens de behandeling bent u volledig bij bewustzijn en wordt er ter vermaak een film opgezet of u kunt praten met de therapeut. Therapeuten die werkzaam zijn bij Corpus Health, zijn opgeleid en getraind met betrekking tot het gebruik van rTMS therapie. rTMS is niet belastend en vereist geen verdoving. Een sessie duurt gewoonlijk tussen de 60 en 90 minuten.

Integrale Therapie Zoetermeer - rTMS - apparaat
Duur van het behandelingstraject

Een succesvolle behandeling zal meestal uit 15 tot 30 sessies bestaan.

Onderzoek heeft aangetoond, dat u met deze hoeveelheid sessies op een langdurige verbetering mag rekenen. De sessies zullen gedurende twee tot zes weken, met uitzondering van weekend en feestdagen, plaatsvinden. Na de behandeling kan de patiënt normaal zijn of haar dag vervolgen.

In sommige gevallen zijn 5 -10 extra sessies aanbevolen voor diegene, waarbij het herstel wat later op gang komt. Deze behoefte zal individueel met u getoetst worden door de therapeut.

Ons team geeft regelmatig inzage aan patiënten over de voortgang van de behandeling. U wordt aangemoedigd om uw eventuele problemen en gevoelens die u ervaart tijdens de behandeling, te bespreken. Wij zien het als onze prioriteit om goed in contact te blijven met de patiënt en hem of haar aan te moedigen hetzelfde naar ons toe te doen.

Soms is het noodzakelijk om de rTMS therapie kortdurend te herhalen. Onderhoudstherapie zal variëren van patiënt tot patiënt en wordt beoordeeld op een individuele basis.

Uw behandelend therapeut bespreekt deze mogelijkheid met u na afloop van de gehele serie rTMS behandelingen. U wordt verzocht om contact op te nemen met Corpus Health als symptomen eventueel terugkeren.  

Integrale Therapie Zoetermeer Bodyscan Hart Groen

EEN COMPLETE BODYSCAN VOOR MAAR € 289,-

BINNEN 10 MINUTEN METEN WIJ UW GEZONDHEID DOOR

In deze kort tijd wordt uw lichamelijke conditie, levensstijl, de werking van uw hersenen,uw hart-en bloedvaten, uw ademhalingsstelsel, uw spier-en zenuwstelsel, uw spijsverteringsstelsel en nog veel meer doorgemeten. En binnen 14 dagen kunnen we gelijk aan de slag om uw gezondheid te verbeteren!

MEER OVER DE BODYSCAN