SPINAL MOUSE RUGSCAN

De Spinal Mouse is de oplossing voor al uw (rug) klachten. Met de Spinal Mouse wordt een scan van uw rug gemaakt waarbij bewegingsstoornissen, die bij elk ander onderzoek verborgen blijven, aan het licht gebracht worden.

Corpus Health - Spinal Mouse

De Spinal Mouse scan

Hoe vaak hoor je niet dat iemand die rugpijn heeft, het ene na het andere onderzoek ondergaat, röngenfoto’s of een MRI-scan laat maken, maar dat de oorzaak van de pijn onbekend blijft? Door de rugscan, die met de Spinal Mouse gemaakt wordt, worden bewegingsstoornissen, die bij elk ander onderzoek verborgen blijven, door middel van computeranimaties aan het licht gebracht.

De Spinal Mouse bestaat ongeveer 12 jaar en komt uit Zwitserland. In Europa wordt er op dit moment in ongeveer 2500 praktijken met de Spinal Mouse gewerkt en in Nederland zijn er op dit moment ongeveer 200 praktijken die ermee werken.

Het is bijzonder lastig om bij een lichamelijk onderzoek van de wervelkolom ieder wervelgewricht tegelijk op bewegingsuitslag te onderzoeken. De wervelkolom is een keten van gewrichten. Op ieder niveau van deze keten een bewegingsuitslag vast stellen, is zonder een speciaal meetinstrument niet mogelijk.

Klikt u op de play knop hier onder om een filmpje te bekijken over de Spinal Mouse scan. 

Meer informatie...

Wat is Spinal Mouse?

De Spinal Mouse is een (stralingsvrij) hightech apparaat, met een meetkop, voor gebruik bij verschillende doelgebieden. Het analyseert zowel de stand en de bewegelijkheid van de totale wervelkolom en die van de wervelsegmenten onderling. Hierdoor wordt een betrouwbaar overzicht van elke bewegingsbeperking in de wervelkolom verkregen. De meting vindt plaats langs elektromachnetische weg, waardoor het een niet belastend onderzoek voor de patiënt is, dat dus vaker achter elkaar uit te voeren is. De meetgegevens worden geanalyseerd door een computer en weergegeven in overzichtelijke grafieken.

Verschil MRI/röntgen-scan en Spinal Mouse rugscan

Er is een groot verschil tussen de rugscan, gemaakt met de Spinal Mouse, en de traditionele röntgenfoto of MRI-scan. Zo brengt de rugscan de wervels in beeld en geen weke delen zoals spieren. Weefselschade toont de scan dan ook niet aan; een uitstulping van een tussenwervelschijf, beter bekend als hernia, valt er ook niet op te zien. Evenmin worden een wervelbreuk of artrose zichtbaar. Wat wel wordt aangetoond zijn afwijkingen in de stand van de wervels. En, wat zeker net zo belangrijk is, afwijkingen in de bewegelijkheid van de wervelkolom. Dit is iets wat op een MRI-scan of röntgenfoto niet te zien is. Onze fysiotherapeut ziet waar wervels vast zitten, waar te veel speling tussen de wervels zit en hoeveel iedere wervel afzonderlijk beweegt tijdens het buigen en strekken. De ervaring leert dat er vaak op meerdere plekken tegelijk bewegingsbeperkingen zijn, die zonder de Spinal Mouse nooit ontdekt hadden kunnen worden.

Hoe werkt de Spinal Mouse?

De metingen worden uitgevoerd door het laten glijden van het draadloze apparaat langs de wervelkolom, waarbij de patiënt in verschillende lichaamshoudingen staat.

De meetkop past zich hierbij vanzelf aan, aan de contouren van het lichaam. Zo krijg je een beeld van de hoeken tussen iedere onderliggende en bovenliggende wervel en kunnen we zien hoeveel iedere wervel afzonderlijk beweegt tijdens het buigen en strekken.

De relevante gegevens worden verzameld en verwerkt in de computer. De Spinal Mouse-software visualiseert de stand en het bewegen van de wervelkolom en de wervels onderling, evenals de verstoringen in het bewegend functioneren. De resultaten van de meting worden in een overzichtelijke grafiek weergegeven en geven een betrouwbaar overzicht van de bewegingsbeperking van alle rugwervels. De resultaten kunnen direct worden bekeken. Elke rapportage wordt opgeslagen en kan worden afgedrukt.

Kortom: de werking van de Spinal Mouse is snel, eenvoudig en betrouwbaar.

De behandeling

Het merendeel van de rugklachten ontstaat door bewegingsstoornissen die het gevolg kunnen zijn van een verkeerde houding of het veelvuldig maken van belastende bewegingen. De meeste rugklachten zijn, zoals dat in medische termen heet, a-specifiek en worden veroorzaakt doordat wervels bijvoorbeeld te weinig of juist te veel ten opzichte van elkaar bewegen. Een röntgenfoto of een MRI-scan geeft geen zicht op dergelijke stoornissen, terwijl de rugscan die met de Spinal Mouse wordt gemaakt dat wel doet.

Aan de hand van de verkregen meetuitslagen, kunnen we heel nauwkeurig behandelen. Behandelen in combinatie met de Spinal Mouse geeft goede resultaten, omdat je uit de meetresultaten van de Spinal Mouse precies kunt aflezen welke wervelniveaus beperkt zijn of juist teveel bewegen. Vervolgens kunnen we de juiste wervelgewrichtjes mobiliseren en trainen.

Zodra de rugscan met de Spinal Mouse is gemaakt en de wervelkolom in kaart is gebracht worden de resultaten geanalyseerd. Vervolgens wordt een behandelplan opgesteld en kan worden begonnen met de eerste behandeling. Na meerdere behandelingen meten we opnieuw de wervelkolom met de Spinal Mouse en kijken we naar de veranderingen die hebben plaats gevonden. Aan het eind van de reeks behandelingen meten we een laatste maal om het resultaat vast te stellen. Uiteraard staat U centraal tijdens de behandeling en is uw beleving van de rugklacht het belangrijkst voor ons.

Mogelijke oorzaken van rugklachten

Voor een complete analyse van uw rugklachten moet er naast de rugscan ook een bodyscan gemaakt worden. De rugklachten kunnen hun oorzaak hebben in de stand van de wervels, maar in sommige gevallen kan de rugpijn een symptoom zijn van een dieper liggende oorzaak. Zo kunnen geïrriteerde organen of opgezette weefsels druk uitoefenen op de rug, wat vervolgens pijnklachten geeft. Om een zo passend mogelijke behandeling te kunnen bieden moeten we de directe oorzaak van de rugklachten vinden en aanpakken. U gaat toch ook voor de aanpak van de oorzaak in plaats van slechts symptoombestrijding? Ja? Dan bent u bij Corpus Health aan het goede adres. Wij plakken geen pleisters en doen niet aan een ‘prikkelbare darm’ syndroom. Wij bekijken de patiënt holistisch en behandelen de daadwerkelijke oorzaak van de klachten. Bel nu voor een afspraak voor een bodyscan en rugscan en krijg een overzicht van uw gezondheid waar u mee vooruit kunt.

Integrale Therapie Zoetermeer Bodyscan Hart Groen

EEN COMPLETE BODYSCAN VOOR MAAR € 289,-

BINNEN 10 MINUTEN METEN WIJ UW GEZONDHEID DOOR

In deze kort tijd wordt uw lichamelijke conditie, levensstijl, de werking van uw hersenen,uw hart-en bloedvaten, uw ademhalingsstelsel, uw spier-en zenuwstelsel, uw spijsverteringsstelsel en nog veel meer doorgemeten. En binnen 14 dagen kunnen we gelijk aan de slag om uw gezondheid te verbeteren!

MEER OVER DE BODYSCAN