tDCS

tDCS is een relatief eenvoudige behandelmethode, die de optimale balans in de hersenactiviteit kan herstellen.

Integrale Therapie Zoetermeer - tDCS

Deze behandelmethode kan onder andere ingezet worden bij ADHD, depressie, Burn-Out, en dyslexie. tDCS kan ook ingezet worden om uw geheugen een boost te geven, waardoor u in staat bent, zich veel meer te herinneren en te onthouden.

HOE WERKT HET?

In een speciale badmuts worden elektroden geplaatst. Deze elektroden geven een zeer lage spanning af waardoor bepaalde delen van de hersenen gestimuleerd worden, of juist afgeremd. Hierdoor wordt de optimale balans in de hersenactiviteit en in de hersenfunctie gerealiseerd. Een behandeling duurt ongeveer 20 tot 40 minuten. Afhankelijk van de klachten kan er met 20 behandelingen al veel vooruitgang geboekt worden.

Integrale Therapie Zoetermeer - tDCS - achterhoofd
Integrale Therapie Zoetermeer - tDCS - hoofd
CONTACT OPNEMEN

VEELGESTELDE VRAGEN OVER TDCS

Wat is tDCS?

tDCS staat voor ‘trans-craniale direct current stimulation’. Er wordt een positieve stimulatie-elektrode geplaatst op het gebied wat we willen stimuleren en een negatieve elektrode om de zwakke stroom, van ongeveer 1mA, weer uit het hoofd te geleiden.

tDCS is niet invasief, de patiënt voelt zich comfortabel tijdens de behandeling.

Het gebruik van elektriciteit als behandelmethode gaat terug naar de jaren 43-48 AD. Oorspronkelijk werden vissen gebruikt, bijvoorbeeld de torpedo vis. Deze vis was in staat om elektrische schokken te geven. Het onderzoek naar het tegenwoordige gebruik van elektriciteit als behandeling is pas voortgezet rond 1949.

Is tDCS veilig?

Zoals beschreven is tDCS een niet-invasieve behandelmethode die gebruikt kan worden voor de behandeling van verschillende soorten klachten. De behandelmethode is veilig en kent slechts weinig bijverschijnselen, mits een paar spelregels in acht worden genomen. Allereerst dient de stroomsterkte beperkt te worden tot circa 1 – 4 mA. Verder wordt geadviseerd een behandeling op te bouwen uit sessies van 20 minuten. Als aan deze voorwaarden is voldaan dan kan tDCS op een veilige manier worden toegepast.

De veiligheid van tDCS is inmiddels goed onderzocht, onder andere aan de universiteit van Göttingen. De gevonden mogelijke bijverschijnselen zijn een licht tintelend en of jeukend gevoel tijdens de behandeling. Soms kan er ook vermoeidheid optreden. Deze verschijnselen zijn van tijdelijke aard en treden niet altijd op.

Tijdens het intake gesprek zal worden bepaald of tDCS een geschikte behandeling is voor u. Er zijn een aantal mogelijkheden waarom een tDCS behandeling niet geschikt kan zijn, zoals het hebben van een metalen implantaat of recente neurochirurgie.

Waarvoor kan tDCS gebruikt worden?

tDCS is te gebruiken bij:

 1. Aandachtsstoornissen
 2. ADHD/ADD
 3. Depressie
 4. Tinnitus
 5. Pijnbestrijding
 6. Fibromyalgie
 7. Dyscalculie
 8. Dyslexie.
 9. Herstel van herseninfarct

Een van de nieuwste ontwikkelingen waar we mee bezig zijn is de behandeling van Alzheimer. Op dit moment behandelen wij de symptomen van Alzheimer al door middel van tDCS. Wij verwachten de oorzaak van Alzheimer in 2019 ook te kunnen behandelen.
Deze ziekte zorgt ervoor dat er steeds meer ‘vergeten’ wordt. Wat er gebeurt is dat de hersenfunctie achteruit gaat in bepaalde delen van de hersenen. Door middel van tDCS trachten we de hersenfunctie te behouden, waardoor Alzheimer niet meer de slopende ziekte is zoals deze nu bekend staat.

Hoe ziet de behandeling eruit?

De tDCS behandeling begint met het maken van een QEEG met rapport. Aan de hand van deze QEEG kan de therapeut een schatting maken voor het aantal benodigde behandelingen. Gemiddeld zijn er ongeveer 30 behandelingen nodig, mede afhankelijk van de klachten en de vastgestelde beschadiging in de hersenen. Ongeveer halverwege de hoeveelheid behandelingen zal er een controle QEEG gemaakt worden om te zien of de behandeling goed aanslaat. Deze QEEG geeft een nieuwe indicatie voor het geschatte aantal behandelingen dat nodig zal zijn. Na deze behandelingen zal er opnieuw een QEEG met rapport worden gemaakt, tegen een gereduceerd tarief. Dit rapport zal de totale vooruitgang weergegeven. Ook kan hierna besloten worden of het nodig is om nog enkele behandelingen uit te voeren voor het beste resultaat. Het is noodzakelijk dat de kosten voor de eerste QEEG inclusief de eerste 10 behandelingen vooraf worden voldaan. Daarna zal telkens per 10 behandelingen vooruit worden gefactureerd.

TINNITUS

Wij spreken van Tinnitus als iemand geluiden hoort die niet van buiten komen en die voor anderen niet waarneembaar zijn. Zo’n geluid kan in elke mogelijke vorm voorkomen. Tinnitus wordt vaak ervaren als een meedogenloze, ongewenste en altijd aanwezige herrie. Doordat deze geluiden constant en vrij intensief aanwezig zijn, overstemmen deze geluiden vaak het voeren van gesprekken, of de poging om op een stuk tekst te concentreren. Op nog veel meer vlakken wordt tinnitus vaak ervaren als levensveranderend.

Door middel van tDCS kunnen we de effecten van tinnitus voor een groot deel weg halen, afhankelijk van hoe lang de klachten er al zijn. Bij iemand die al tientallen jaren last heeft van tinnitus zal deze aandoening wat hardnekkiger zijn, waardoor tinnitus niet volledig weg zal gaan. De klachten zullen wel zo ver verminderd kunnen worden dat het niet meer zo storend is in het dagelijks leven. Soms zullen de klachten helemaal verdwijnen. Bij mensen die nog niet zo lang last hebben van tinnitus is deze kans het grootst. Gemiddeld zijn er 30 tDCS sessies nodig om het beste resultaat te bereiken.

De tinnitus behandeling begint met het maken van een QEEG met rapport. Aan de hand van deze QEEG kan de therapeut een schatting maken voor het aantal benodigde behandelingen. Gemiddeld zijn er ongeveer 30 behandelingen nodig, mede afhankelijk van de intensiteit van de klachten en de vastgestelde beschadiging in de hersenen. Ongeveer halverwege de hoeveelheid behandelingen zal er een controle QEEG gemaakt worden om te zien of de behandeling goed aanslaat. Deze QEEG geeft een nieuwe indicatie voor het geschatte aantal behandelingen dat nodig zal zijn. Na deze behandelingen zal er opnieuw een QEEG met rapport worden gemaakt, tegen een gereduceerd tarief. Dit rapport zal de totale vooruitgang weergegeven. Ook kan hierna besloten worden of het nodig is om nog enkele behandelingen uit te voeren voor het beste resultaat. Het is noodzakelijk dat de kosten voor de eerste QEEG inclusief de eerste 10 behandelingen vooraf worden voldaan. Daarna zal telkens per 10 behandelingen vooruit worden gefactureerd.

Naast deze behandelingen hebben wij ook een speciale tinnitus enzymkuur ontwikkeld die in het oor gedruppeld wordt. Deze enzymen zijn een aanvulling op de tDCS behandeling.

In onze blog kunt u meer informatie vinden over wat er precies in het hoofd en oor gebeurt bij tinnitus klachten.

CONTACT OPNEMEN

VEELGESTELDE VRAGEN OVER TINNITUS

Wat zijn de kenmerken?

Tinnitus, of oorsuizen, kan verschillende vormen en maten aannemen. Een aantal vormen die het kan aannemen zijn:

 • Ruisen
 • Piepen
 • Fluiten
 • Suizen
 • Muzikale geluiden
 • Hoge/lage tonen
 • Knarsen
 • Brommen
 • Sissen
 • Zoemen

Bij tinnitus zijn deze geluiden constant hoorbaar. De meeste mensen die last hebben van tinnitus ervaren de geluiden als zeer vervelend waardoor hun leven, vaak sterk, beïnvloed wordt. Het kan zelfs zo erg zijn dat het mensen tot waanzin drijft en zelfs tot zelfmoord. Gelukkig kunnen wij bij Corpus Health de klachten verminderen of zelfs verhelpen. U kunt een afspraak maken om de mogelijkheden voor u te bespreken.

CONTACT OPNEMEN
Wat kunnen oorzaken zijn?

Er zijn vele mogelijkheden waarbij of waardoor tinnitus kan voorkomen. Echter hoeft tinnitus niet altijd voor te komen wanneer iemand last heeft van een van de onderstaande aandoeningen.

 • Gehoorbeschadiging (door bijvoorbeeld lawaai)
 • Binnenoor slechthorendheid
 • Otosclerose
 • Een prop oorsmeer
 • Ouderdomsslechthorendheid
 • Goedaardige tumor op de gehoorzenuw
 • Narcose (vooral ruggenprik)
 • Hartziekten of hartritmestoornissen
 • Stofwisselingsziekten (suikerziekte, hoog cholesterol gehalte)
 • Ziekte van Ménière
 • Storing in de doorbloeding
 • Verstoringen in de hormoonhuishouding
 • Bij een aantal functionele stoornissen
 • Chronische middenoorontsteking
 • Hersenletsel
 • Vergiftiging door medicijnen
 • Nierziekten
CONTACT OPNEMEN
Test: Heeft u last van tinnitus?

Beantwoord de onderstaande vragen. Heeft u zowel voor de eerste vraag als voor een van de andere vragen ‘ja’ ingevuld? Dan is er de mogelijkheid dat u aan tinnitus lijdt. U kunt een afspraak maken om dit met een van onze therapeuten te bespreken.

1. Hoort u ongewone geluiden zoals, brommen, sissen, fluiten, die niet uit de omgeving afkomstig zijn?
2. Hoort u deze geluiden langdurig zowel overdag als ’s nachts?
3. Heeft u de afgelopen tijd een stressvolle periode gehad?
4. Bent u de afgelopen tijd aan hard lawaai blootgesteld geweest?
5. Bent u de afgelopen tijd wel eens duizelig?
6. Ervaart u druk in één van uw oren?
7. Heeft u het idee dat uw gehoor aan een van beide zijden achteruit is gegaan?

CONTACT OPNEMEN
Integrale Therapie Zoetermeer Bodyscan Hart Groen

EEN COMPLETE BODYSCAN VOOR MAAR € 289,-

BINNEN 10 MINUTEN METEN WIJ UW GEZONDHEID DOOR

In deze kort tijd wordt uw lichamelijke conditie, levensstijl, de werking van uw hersenen,uw hart-en bloedvaten, uw ademhalingsstelsel, uw spier-en zenuwstelsel, uw spijsverteringsstelsel en nog veel meer doorgemeten. En binnen 14 dagen kunnen we gelijk aan de slag om uw gezondheid te verbeteren!

MEER OVER DE BODYSCAN