GEZOND OUDER WORDEN ZONDER JE LICHAMELIJK OUDER TE VOELEN

Gezond ouder worden door preventieve gezondheidszorg.

Integrale Therapie Zoetermeer Beeldmerk

Niets gaat vanzelf. Ouder worden wel. Dan overvallen ons de vragen:

Hoe oud word ik? Hoe word ik oud?

Rondom ziet u soms afschrikwekkende voorbeelden van oude, dementerende mensen in verpleeghuizen, of kankerpatiënten in hun moeilijke strijd. “Als ik maar niet op die manier oud hoef te worden” denkt u dan, en gaat weer over tot de orde van de dag.

Toch is het goed om nu al stil te staan bij uw toekomstige gezondheid. Gezondheid is de belangrijkste factor in een mensenleven. U kunt niet genieten van pensioen of geld wat u verdiend heeft, als u later ziek of gebrekkig bent.

Daarom is preventief investeren in uw gezondheid de belangrijkste investering die u kunt doen.

Waarom vinden we het eigenlijk ‘normaal’ dat we aftakelen als we ouder worden? Is daar niets aan te doen? Bij Corpus Health vinden we dat daar wel degelijk iets aan te doen is, met preventieve gezondheidszorg: niet wachten tot je ziek wordt, maar zorgen dat je niet ziek wordt.

Sluipend proces

Ouder worden is, voor wat betreft de gezondheid, een sluitend proces. Als we ouder worden gaan diverse systemen in ons lichaam minder goed werken. Kleine afwijkingen in ons stofwisselingssysteem kunnen uitgroeien tot grote klachten. Op het moment dat je dit gaat merken, kan dit proces al jaren in het lichaam gaande zijn.

Daarom is het belangrijk om goed te letten op kleine veranderingen in het lichaam, en op tijd in te grijpen. Wacht niet tot de nood aan de man is, maar ga er tijdig mee aan de slag. We kunnen met natuurlijke middelen zo veel zelf doen voor uw gezondheid. Het is de beste investering voor ‘later’.

Waar op te letten:

Gezonde voeding

Voeding is de brandstof voor ons lichaam. Het zorgt voor de energie die we nodig hebben. Het zorgt ook voor het aanvullen voor stoffen die het lichaam verbruikt, onze stofwisseling, het in stand houden van het zenuwstelsel, afweersysteem, bloedsomloop, enz.

Wat is ‘gezonde voeding’?

Het belangrijkste is het zuur/basen-evenwicht. Daar zijn alle voedings-deskundigen het over eens. We moeten zorgen voor en basisch milieu in ons lichaam. Kanker kan in een basisch milieu niet groeien!

Wat werkt wel

Bepaalde aanpassingen van voeding. Binnenkort volgt hier meer informatie over.

Veroudering van lichaams systemen:

Hart en bloedvaten

Uit onderzoek blijkt, dat vanaf het 35e levensjaar al enige vernauwing van de bloedvaten optreedt. Daar merk je in het begin weinig van. Misschien heb je wat koude voeten of wordt je wat vergeetachtig.

Wat gebeurt er dan? Vanaf de organen tot aan de toppen van vingers en tenen, lopen bloedvaten. Die vertakken zich in steeds kleiner wordende vaten (de haarvaten). Wanneer die vernauwen, is er minder zuurstof en voeding voor de weefsels. Daardoor kan het lichaam minder goed ‘gevoed’ worden. Dat kan een oorzaak zijn dat verouderingsverschijnselen tevoorschijn komen, zoals bijvoorbeeld  suffig worden, vergeetachtigheid, of een doffe huid.

Oplossing:

U volgt een enzymtherapie tegen hart- en vaatziekten, gebaseerd op het enzym Venase. Na 3 maanden voelt u een merkbaar resultaat. U voelt zich dan aanzienlijk fitter, uw huid ziet er frisser uit en u wordt alerter, doordat de doorbloeding naar de hersenen verbetert.

Zenuwstelsel en hersenstofwisseling

In alle organen en weefsels van ons lichaam komen niet alleen bloedvaten voor, maar ook zenuwbanen. De hersenen zijn de motor van het zenuwstelsel. Daarvanuit worden alle lichaamsfuncties geregeld. Wanneer mensen ouder worden, gaat het denken soms niet meer zo snel. Mensen maken zich daar zorgen over, en vragen zich al of ze langzaam dement worden.

Oplossing:

Om op oudere leeftijd rustig en helder te blijven is een enzymtherapie, gebaseerd op het enzym Neurolase de ideale oplossing. In combinatie met een enzymtherapie voor hart- en vaatziekte zijn er al veel goede resultaten bereikt.

Afweersysteem

Ook het afweersysteem gaat achteruit wanneer we ouder worden. Oudere mensen hebben vaker last van infecties of ontstekingen. Dat komt doordat er minder witte bloedlichaampjes worden aangemaakt door het lichaam.

Dit proces vindt bij iedereen plaats, en gaat bij de een sneller dan bij de ander. Het afweersysteem zit ingewikkeld in elkaar. Het is een samenspel van allerlei soorten lymfocyten en macrofagen. Samen zorgen zij er voor dat ‘verkeerde’ stoffen die ons lichaam binnenkomen, worden gelokaliseerd en afgebroken. Het is dus heel belangrijk om het afweersysteem optimaal te laten functioneren.

Oplossing:

Tegen het gevoeliger worden voor ontstekingen en infecties, is een enzymtherapie, gebaseerd op het enzym Immunase, een probaat middel. Deze therapie werkt direct. Wanneer u deze enzymtherapie altijd als voorzorg in huis hebt, dan kunt u direct beginnen met innemen zodra de eerste verschijnselen van bij voorbeeld griep of verkoudheid zich voordoen.

Botten en gewrichten

Door het steeds maar (over)belasten van onze gewrichten komen op wat gevorderde leeftijd vaak gewrichtsontstekingen en slijtageklachten voor. Vooral de knieën en de rug hebben veel te lijden in de loop van het leven.

Het is geen overbodige luxe om op oudere leeftijd preparaten te gebruiken waardoor het kraakbeen herstelt en zich weer opbouwt. Ook osteoporose (ontkalking van de botten) komt vaak voor bij het klimmen der jaren. Ook zien we het vaak bij vrouwen na de menopauze en mensen die Prednison gebruiken.

Oplossing

Om het kraakbeen op te bouwen hebben wij preparaten van uitstekende kwaliteit, zoals Glucosamine, Chondoitine complex, MSM, Glutamine en Creatine.

Tegen de botontkalking hebben wij de enzymtherapie die gebaseerd is op het enzym Artroase. In samenwerking met de bovengenoemde voedingssupplementen is dit vaak een goed altrnatief.

Diabetes

Dit is een aan het ouder worden gerelateerde ziekte. Wat doen we er aan?

Het verlagen van de bloedsuikerspiegel

Het verlagen van de bloedsuikerspiegel bij diabetici is een effectieve strategie voor het verminderen van het risico op complicaties, zoals bv. hart-en vaatziekten .

Het lijkt dan ook voor de hand te liggend dat diabetes als ziekte met een hoge bloedsuikerspiegel een gunstig effect zal hebben bij  het verlagen van de bloedsuikerspiegel.

Maar een verhoogde bloedsuiker is slechts een symptoom en niet de oorzaak van het probleem. Het echte probleem is de verhoogde insuline die ongecontroleerd optreed door onze voeding en levensstijl, om de milieu-toxines maar niet te vergeten.

De meeste medicijnen en insuline therapie zijn gericht op het verlagen van de bloedsuikerspiegel door middel van verhoging van insuline.

Onderzoek

In een gerandomiseerde ACCORD studie, gepubliceerd in “The medical Association” door dr. David Jenkins professor aan de universiteit van Toronto, van meer dan 10.000 patiënten, blijkt dit een slecht idee te zijn.

Bij de groep patiënten, die intensieve glucose-verlagende middelen toegediend kregen, waren er in vergelijking met de groep patiënten, die geen glucose-verlagende middelen toegediend kregen, niet minder hartaanvallen, en juist meer overlijdensgevallen. Toch blijven we jaarlijks 174 miljard dollar betalen voor deze diabetesbehandeling, ondanks het bewijs dat een aangepaste levensstijl beter werkt dan medicijnen. We betalen daardoor ook voor cardiale-bypasses en angioplastieken bij diabetespatiënten.