Lichttherapie

Winterdepressie /SAD (Seasonal Affective Disorder) 
Bij een winterdepressie is er in de zomer niets aan de hand, maar zodra de blaadjes van de bomen beginnen te vallen, begint uw lichaam u in de steek te laten. Moeheid, weinig energie, somberheid, een grote behoefte aan slapen, gewichtstoename door een toegenomen behoefte aan calorierijk voedsel als snacks, chips en chocolade zijn enkele kenmerkende symptomen van een winterdepressie (Seasonal Affective Disorder, SAD). Voor veel mensen is dit een jaarlijks terugkomend fenomeen. Met lichttherapie is een winterdepressie goed te behandelen.

Winterdip /S-SAD (Subsyndromal Seasonal Affective Disorder)
Meer dan een 500.000 mensen in Nederland hebben jaarlijks van een winterdepressie. Het aantal mensen met een sub syndromale winterdepressie is echter nog vele malen groter en wordt in de volksmond ook wel een winterdip of herfstblues genoemd. Niet alle symptomen van een winterdepressie zijn hierbij aanwezig, maar hebben wel een uitermate vervelende impact op uw psychische en/of lichamelijke welbevinden. Met name vermoeidheid is een klacht waar veel mensen in de winter over klagen. Een winterdip is dus een mildere vorm van een winterdepressie. Een winterdepressie komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen.
 

Wilt u gebruik maken van lichttherapie? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Symptomen

De symptomen van een winterdepressie zijn vrijwel gelijk aan de symptomen van een niet-seizoensgebonden depressie.

Het grote verschil is alleen dat de symptomen van een winterdepressie zich in de herfst en winter openbaren en weer verdwijnen zodra de lente eraan komt en de dagen weer langer worden en de lichtintensiteit van de zon krachtiger wordt. Als de volgende symptomen u met name in het najaar en winter bekend voorkomen, is de kans aanwezig dat u een winterdepressie heeft:

 • (Aanhoudende) vermoeidheid. 
 • Overmatige behoefte aan slaap. 
 • Somberheid, je depressief voelen. 
 • Concentratieproblemen. 
 • Veel slapen en toch niet uitgerust wakker worden. 
 • Prikkelbaar, agitatie. 
 • Toegenomen eetlust (m.n. koolhydraat voedsel als pasta, chocolade en snoep). 
 • Gewichtstoename, soms wel 4 tot 6 kilo. 
 • Verminderde behoefte aan intimiteit en seks. 
 • Passiviteit, apathie.
 • Verminderde behoefte aan sociale contacten
   

Oorzaken

Wetenschappers vermoeden dat een winterdepressie wordt veroorzaakt door een tekort aan licht, waardoor de biologische klok van het lichaam ontregelt raakt.

Omdat de dagen korter zijn, loopt de biologische klok van het lichaam niet meer gelijk met het natuurlijke dag- en nachtritme. Het gevolg is dat een aantal biologische processen in het lichaam niet meer goed verlopen. Zo zal het lichaam bijvoorbeeld extra slaaphormoon (melatonine) produceren. Normaliter wordt de productie van dit slaaphormoon, zodra u in de ochtend wakker wordt, onder invloed van voldoende daglicht gestopt. In de winter gebeurt dit bij veel mensen niet, waardoor ze ook overdag dit slaaphormoon in het lichaam hebben. Dit hoort uiteraard niet en zorgt voor een aanhoudend vermoeid gevoel, zelfs als men daarvoor wel 14 uur heeft geslapen.
Er zijn ook wetenschappers die beweren dat de aanmaak van melatonine de productie van neurotransmitters en een bepaalde activatiehormonen overdag negatief beïnvloeden. Deze stoffen, zoals serotonine, noradrenaline, dopamine en cortisol hebben veel invloed op de stemming, eetlust, concentratievermogen en het prestatievermogen.

Hoewel wetenschappers al tientallen jaren wereldwijd onderzoek doen naar het ontstaan van een winterdepressie weet men nog niet precies waarom de ene persoon geen last heeft van de winterse klachten en de andere juist wel. Het lijkt erop dat sommige mensen simpelweg een zwakkere lichaamsklok hebben of ontwikkelen naarmate ze ouder worden. Sommige mensen hebben in de winter genoeg aan het afgaan van de wekker of normaal ochtendlicht om het lichaam goed op te starten. Anderen hebben meer nodig. Blootstelling aan een intense lichtbron op gezette tijden blijkt een effectieve behandeling te zijn.
 

Toepassing lichttherapie

Winterdepressie is zeer goed te behandelen met lichttherapie. Het effect van lichttherapie bij winterdepressie is onomstotelijk wetenschappelijk aangetoond.

Lichttherapie is dan ook opgenomen als eerste keuze behandeling van winterdepressie in officiële Nederlandse behandelrichtlijnen van artsen.

Bij een winterdepressie of winterdip wordt lichttherapie in de vroege ochtend toegepast. Hierdoor krijgt het lichaam een duidelijk signaal dat de dag is begonnen. Lichttherapie in de vroege ochtend onderdrukt het slaaphormoon melatonine en resulteert in extra energie, een betere stemming gedurende dag en verbetert het slaappatroon.
 

 
Ploegendienstsyndroom
We leven tegenwoordig in een 24-uurs economie. Ook in de nacht zijn veel mensen aan het werk. Dit kan grote gevolgen hebben voor hun veiligheid en gezondheid. Dit omdat het lichaam niet gemaakt is om 's nachts langdurig actief te moeten zijn en vervolgens overdag te moeten slapen. Ernstige vermoeidheid en concentratieproblemen zijn veel voorkomende klachten bij mensen die 's nachts of op onregelmatige tijden werken. 's Nachts wil het lichaam rusten en zal dit duidelijk laten merken. Men noemt dit verschijnsel ook wel het ploegendienstsyndroom.
 

Symptomen

De volgende klachten zijn een goede indicatie dat u gevolgen ondervindt van het ploegendienstsyndroom

 • U bent tijdens het werk niet of minder geconcentreerd, waardoor uw gedachten regelmatig afdwalen. 
 • Hoofdpijn en buikklachten komen vaak voor. 
 • U voelt zich slaperig tijdens het werk en als u na afloop uiteindelijk in bed ligt heeft u moeite met het in slaap vallen en/of doorslapen. 
 • Ook kunt u het gevoel hebben dat u moeite heeft met helder nadenken. 
 • Veel patiënten ervaren stemmingsproblemen. Ze worden chagrijnig en zijn snel aangebrand.

De verschijnselen van het ploegendienstsyndroom zijn grofweg te vergelijken met de klachten van een jetlag. Het ploegendienstsyndroom is niet alleen vervelend, maar kan ook erg gevaarlijk zijn. Als u door uw vermoeidheid even niet oplet kan een ongeluk zich snel voordoen. Iemand die een nachtdienst draait en voor zijn dienst goed heeft geslapen, is tussen 2 uur 's nachts en 8 uur 's morgens minder alert dan iemand die overdag werkt en de afgelopen twee dagen slechts 4 uur per nacht heeft geslapen. Ook blijkt uit een analyse van de Wereld Gezondheidsraad (WHO) dat mensen die nachtdiensten draaien een hogere kans hebben op kanker.
 

Toepassing lichttherapie bij ploegendienstsyndroom

Klinisch onderzoek bevestigd dat u met het gebruik van lichttherapie de biologische klok goed kunt afstemmen met de tijden dat u moet werken.

Bij ploegendiensten en/of nachtdiensten wordt geadviseerd lichttherapie aan het begin van de dienst te gebruiken. Hoe laat dit ook mag zijn. Voor extra energie en concentratievermogen kan de lamp later gedurende de dienst nogmaals worden gebruikt.

Vermijdt zonlicht aan het einde van uw dienst als u van plan bent kort hierna te gaan slapen. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld een goede donkere zonnebril. Door uzelf niet bloot te stellen aan het zonlicht krijgt het lichaam het signaal dat het tijd is om te gaan slapen.

Als de nachtdiensten afgelopen zijn en u er weer een normaal dag nachtritme op wilt nahouden, gebruikt u lichttherapie een aantal dagen in de ochtend, bij voorkeur zo snel mogelijk na het ontwaken. Zo zal uw lichaamsklok weer zich snel aanpassen aan het nieuwe schema.
 

Circadiane Slaapstoornissen

Circadiane klok
Ongeveer 25% van alle slaapproblemen worden veroorzaakt door een verstoorde biologische klok. Met noemt dit ook wel een 'circadiane slaapstoornis'. Circadiane is de Latijnse bewoording voor 'ongeveer een dag'. Naarmate mensen ouder worden, kan het lichaam steeds meer moeite hebben de biologische klok van het lichaam onder controle te houden. Ook hormonale veranderingen in het lichaam, zoals bijvoorbeeld tijdens de overgang, of chronische ziekte en aandoeningen kunnen deze disbalans veroorzaken. Het slaap-waak ritme loopt dan niet meer gelijk aan het natuurlijke ritme van de dag. Het effect wordt vervolgens versterkt als u, vanwege uw hogere leeftijd, ook nog minder buitenshuis komt en dus steeds minder wordt blootgesteld aan natuurlijk licht.

Door deze veranderingen in de biologische klok, en geringe blootstelling aan het juiste licht, ervaren veel mensen slaapproblemen. Zij hebben de behoefte om overdag een dutje te doen. In de avond vallen zij eerder in slaap dan ze zouden willen, met als gevolg dat ze heel vroeg in de ochtend al klaar wakker zijn. Ook regelmatig 's nachts wakker worden en hierna slecht weer kunnen inslapen, zijn typische klachten. Ook zijn er mensen die juist pas heel laat in de nacht in slaap kunnen vallen.

Het slaap waakritme wordt gereguleerd in het controle centrum van de hypothalamus in de hersenen, genaamd de 'Suprachaismatic Nucleus', oftewel de biologische klok. Aan de hand van signalen van buitenaf zal de biologische klok reageren door bepaalde activatie- en slaaphormonen aan te maken, of juist niet aan te maken. Een van de meest krachtige signalen waar de biologische klok op reageert is fel licht of het juist ontbreken hiervan. Zo zal het lichaam zich in de ochtend, bij voldoende daglicht, opmaken voor de dag door de productie van het slaaphormoon 'melatonine' te stoppen. Zodra in de namiddag of avond de duisternis invalt hoort het lichaam zich juist gereed gaan maken om te gaan slapen. Het lichaam zal nu juist melatonine gaan produceren. Als de biologische klok moeite heeft deze signalen te ontvangen of te verwerken kunnen zich circadiane slaapproblemen voordoen.

Hieronder volgt een beschrijving van drie belangrijke circadiane slaapstoornissen:

 • Delayed Sleep Phase Syndrome
 • Advanced Sleep Phase Syndrome
 • Disrupted Sleep Phase Syndrome

Er zijn nog een aantal andere variaties die afwijken van deze beschrijvingen. Het kan dus zijn dat uw klachten of afwijkend slaappatroon niet geheel overeenkomen met hetgeen u in de beschrijvingen leest. Neem gerust contact op met Corpushealth om uw klachten eens voor te leggen. De kans is zeer groot dat ook uw klachten goed verholpen kunnen worden met lichttherapie.

1) Delayed Sleep Phase Syndrome
Bij een Delayed Sleep Phase Syndrome loopt de biologische klok van het lichaam ACHTER op de natuurlijke 24-uurs klok. Uw inwendige circadiane ritme is vertraagd, waardoor u met 'slapen' en 'waken' ettelijke uren achter de rest van de wereld aanloopt. Vanwege de 'vertraging' produceert het lichaam pas laat op de avond het slaaphormoon melatonine. En als u vervolgens in de ochtend moet opstaan, denkt het lichaam nog dat het middernacht is en zal nog enkele uren doorgaan met de aanmaak van melatonine, waardoor u zich vermoeid blijft voelen.

Mensen met een vertraagd slaap-waakritme gaan dus meestal pas erg laat naar bed, omdat ze anders toch niet in slaap kunnen vallen. Men noemt ze daarom ook wel 'nachtuilen'. Op zich is dit geen probleem als u de volgende dag kunt uitslapen. Als u echter vanwege verplichtingen, zoals werk, vroeg moet opstaan, liggen een chronisch slaapgebrek en vermoeidheidsklachten al snel op de loer. U heeft veel moeite met opstaan en heeft hierbij het gevoel pas laat in de ochtend echt wakker te zijn.

Jongeren en slaapproblemen
Ook bij jongeren, met name in de pubertijd, kan de biologische klok worden ontregeld. In deze periode verschuift de 'ochtendvoorkeur' naar een 'avondvoorkeur'. Ook dit is een vorm van een ‘Delayed Sleep Phase Syndrome'. In de avond hebben ze juist veel energie; ze chatten op de computer tot laat in de avond met vriendjes en willen/kunnen simpelweg nog niet slapen, omdat het lichaam nog niet voldoende slaaphormoon heeft aangemaakt. Op zich geen ramp, maar het tijdig ontwaken om naar school te gaan, brengt de nodige problemen met zich mee. Ze komen moeilijk uit bed, hebben moeite echt wakker te worden en zijn vaak chagrijnig in de ochtend. Pas tegen het middag uur zijn ze echt alert en kunnen zich weer goed concentreren op school.

Symptonen

Mensen met een Delayed Sleep Phase Syndrome ervaren een of meerdere van de onderstaande symptomen:

 • Moeite hebben met inslapen en doorslapen.
 • Regelmatig ontwaken gedurende de nacht.
 • Na initiële aantal uren slaap lang wakker liggen.
 • Moeite hebben met opstaan.
 • Energie en concentratieproblemen hebben gedurende de dag.
 • Snel ontvlambaar zijn tijdens de ochtenduren, agitatie.
 • Een opleving in het energieniveau tegen het einde van de middag en avond.
 • Extreem lang kunnen uitslapen.
   

Toepassing lichttherapie

Lichttherapie is een doeltreffende oplossing voor een delayed sleep phase syndrome.

Met lichttherapie kunt u het ontwaakmoment opschuiven naar een tijdstip van uw voorkeur. De timing van lichttherapie bij slaapproblemen is van zeer groot belang.

In het algemeen wordt lichttherapie bij een Delayed Sleep Phase Syndrome in de ochtend toegepast. U zult al snel merken dat het licht u goed wakker maakt en overdag extra energie geeft. Het kan echter langere tijd duren voordat u met het licht het huidige slaappatroon heeft doorbroken. Daarom wordt geadviseerd lichttherapie dagelijks voor langere tijd toe te passen: 3 tot 4 weken en soms zelfs langer.
 

 
2) Advanced Sleep Phase Syndrome

Bij een Advanced Sleep Phase Syndrome loopt de biologische klok van het lichaam VOOR op de natuurlijke 24-uurs klok. Uw inwendige circadiane ritme is versneld, waardoor het energieniveau aan het einde van de middag en begin van de avond snel afneemt. Vanwege de versnelde ritmiek, maakt het lichaam zich soms al in de middag op voor de nacht door het slaaphormoon melatonine te produceren, waardoor het energie niveau afneemt. Mensen met een versneld slaap waakritme gaan in het algemeen vroeg naar bed, of vallen na het avondeten in slaap voor de TV. 
Een versneld slaap waakritme komt veel voor bij ouderen.

Bij een versneld slaap waakritme neigt het lichaam ertoe, de slaapperiode te verkorten. Het aantal uren slaap bedraagt veelal minder dan 8 uur. Het lichaam ontwaakt erg vroeg in de ochtend, waarbij sommige mensen al vanaf 4 uur 's nachts klaar wakker zijn en niet meer kunnen inslapen. Men noemt mensen met een Advanced Sleep Phase Syndrome ook wel 'vroege vogels'.

In het algemeen zorgt een versneld slaap waakritme minder tot productiviteit problemen overdag dan een vertraagd slaap waakritme. Het instorten van het energieniveau tegen het einde van de middag en avonduren kan vervelend zijn voor uw partner of kinderen, die ook graag uw aandacht willen.

Symptomen

Mensen met een Advanced Sleep Phase Syndrome ervaren een of meerdere van de onderstaande symptomen.

 • Vroeg in de ochtend ontwaken en niet meer kunnen inslapen.
 • Herhaald wakker worden tijdens de nacht,
 • Verminderde energie en toename van vermoeidheid aan einde van middag en vroege avond.
 • Concentratieproblemen aan het einde van de middag. 

Sommige mensen ervaren geen slaapproblemen, maar kampen wel met bovenstaande energie- en vermoeidheidsklachten.
 

Toepassing lichttherapie

Lichttherapie is een doeltreffende oplossing voor een versneld slaap waakritme stoornis.

Met lichttherapie kunt u eenvoudig het inslaapmoment uitstellen, aangezien intens licht de productie van melatonine kan onderdrukken. De timing van lichttherapie bij slaapproblemen is van groot belang. In het algemeen wordt lichttherapie bij een Advanced Sleep Phase Syndrome aan het einde van de dag of in de vroege avond toegepast.

 
3) Disrupted Sleep Phase Syndrome

Bij een Disrupted Sleep Phase Syndrome wordt het natuurlijke slaap-waak ritme verstoord door een plotseling afwijkend slaap-waak ritme. Denk hierbij aan een reis naar een ander werelddeel, waar de plaatselijke locale tijd afwijkt van die in uw thuissituatie (jetlag). Ook mensen, die voor hun werk nachtdiensten moeten draaien hebben hier in mindere of meerdere mate last van. Het lichaam heeft tijd nodig om te wennen aan het nieuwe slaap-waak ritme. Tot die tijd worstelt het lichaam met de oude en nieuw opgelegde signalen. Het gevolg hiervan is vermoeidheid, concentratieproblemen, flauwtes, energieproblemen en alle mogelijke slaapproblemen.

Symptomen

Mensen met een Disrupted Sleep Phase Syndrome ervaren een of meerdere van de onderstaande symptomen:

 • Vermoeidheid gedurende de dag of dienst,
 • Concentratieproblemen,
 • Weinig en/of verminderde energie, flauwtes,
 • Plotseling opkomende behoefte om te slapen, moeite hebben om de ogen open te houden,
 • Inslaap en doorslaap problemen.
 • Agitatie, stemmingsproblemen.
   

Toepassing lichttherapie

Lichttherapie is een doeltreffende manier om het lichaam snel te laten wennen aan het nieuwe slaap-waak ritme.

Met lichttherapie geeft u het lichaam een extra dosis energie wanneer u hierom verlegen zit. Daarnaast kunt u met lichttherapie uw biologische klok snel weer gelijk laten lopen met uw nieuwe slaap-waak ritme.
 

 
Jetlag

Jetlag (of dysrythmia) is de Engelse naam voor de plotselinge verstoring van het slaap-waak ritme. Jetlag treedt op als iemand in korte tijd, bijvoorbeeld per vliegtuig, naar een plaats op aarde reist, waar de plaatselijke tijd afwijkt van die op de plaats van vertrek. Vermoeidheid, concentratieproblemen, weinig energie en moeite met slapen zijn typische klachten bij een jetlag, omdat de biologische klok van het lichaam niet gelijk loopt met de plaatselijke tijd. De impact is aanzienlijk. Een jetlag verstoort namelijk meer dan 50 psychologische en fysiologische ritmes.

In het algemeen heeft het lichaam een dag per gepasseerde tijdzone nodig om te herstellen. Bij verre reizen kan het dus meer dan een week of zelfs langer duren voordat het lichaam weer helemaal gewend is aan de nieuwe tijdzone. Leeftijd heeft invloed op een jetlag. Naarmate u ouder wordt, zullen de symptomen van een jetlag meer impact hebben. Doorgaans hebben mensen meer last van een jetlag als zij naar het Oosten reizen dan wanneer zij naar het Westen reizen. Vliegen van Noord naar Zuid en andersom heeft geen jetlag tot gevolg, aangezien dan geen tijdzone wordt gepasseerd. 

Een jetlag kan grote gevolgen hebben voor uw vakantieplezier. Als u eindelijk op uw vakantiebestemming bent aangekomen, kunt u er toch nog niet direct optimaal van genieten aangezien uw doodmoe bent. Ook die belangrijke zakenbespreking kan anders verlopen dan gepland, vanwege de klachten, met alle gevolgen van dien. Vaak werd het effect van een jetlag afgedaan als ‘slechts' een onplezierige bijwerking van verre vliegreizen. Nieuw onderzoek laat echter veel zwaardere effecten zien als geheugenverlies, negatieve effecten op de bloeddruk en een vermindering van het volume van bepaalde hersendelen.

Toepassing lichttherapie

Nu het goede nieuws. Onderzoekers van het Amerikaanse ruimtevaartinstituut NASA hebben aangetoond dat het lichaam zich in twee dagen kan herstellen van een jetlag, wanneer het op bepaalde tijden wordt blootgesteld aan het juiste licht.

Voorwaarde is wel dat u de beschikking heeft over een mobiel te gebruiken lichttherapieapparaat, aangezien u de lamp op de plaats van bestemming moet kunnen gebruiken! De toepassing, om met lichttherapie de klachten van een jetlag tegen te gaan, wordt veel toegepast door mensen die voor hun werk veel moeten reizen. Denk hierbij aan zakenmensen, piloten, stewardessen en topsporters. Zo hebben tijdens de Olympische Spelen 2008 in Peking meerdere sporters, dankbaar gebruik gemaakt van lichttherapie.
 

 
Algemene vuistregel voor toepassing lichttherapie bij jetlag.

 • Indien men naar het Oosten vliegt: moet de lichttherapie in de ochtend op de plaats van bestemming plaatsvinden
 • Indien men naar het Westen vliegt: moet de lichttherapie in de avond op de plaats van bestemming plaatsvinden.

Het exacte tijdstip van de toepassing bij jetlag is erg belangrijk om de lichaamsklok weer gelijk te laten lopen aan de nieuwe tijd. Ook het vermijden van licht op gezette tijden is belangrijk.

Burn-out
Een burn-out is een reactie op het gevoel geen energie of motivatie meer te vinden voor de bezigheden op het werk. Volgens cijfers heeft 10 procent van de beroepsbevolking er last van.

Symptomen Burn-out

Burn-out bestaat grofweg uit vier verschijnselen:

 • Uitputting (ernstige vermoeidheid).
 • Cynisme.
 • Een negatief zelfbeeld.
 • Verminderde bekwaamheid.
   

Oorzaken Burn-out

Men wordt zwaarder belast dan men aan kan. Deze overbelasting kan zowel kwalitatief (het werk wordt als te moeilijk ervaren) als kwantitatief (het werk wordt als te veel ervaren) zijn.

Belangrijke factoren voor het ontstaan van Burn-out zijn:

 • Het gevoel dat er onvoldoende waardering is voor de prestatie die geleverd wordt.
 • Te hoge verwachtingen van het werk.
 • Te weinig invloed op het werk.
 • Weinig sociale steun.
 • Het gevoel hebben te lang onder te hoge werkdruk te moeten functioneren.

Het karakter van de persoon bij het ontstaan van een Burn-out is ook belangrijk. Het zijn veelal juist de gewaardeerde collega's of hardwerkende medewerkers die Burn-out verschijnselen krijgen.

De volgende karaktereigenschappen geven een verhoogde kans op het ontstaan van een Burn-out:

 • Moeite met nee zeggen.
 • Hard werken.
 • Alles goed willen doen/perfectionisme
 • Graag gewaardeerd willen worden.
 • Idealistisch of ambitieus zijn.
 • Plichtsgetrouw zijn.
 • Meer willen doen dan hij/zij kan.
 • Alles zelf willen doen.
   

Toepassing lichttherapie

Lichttherapie kan bij Burn-out worden ingezet met als doel de verstoorde energiehuishouding te herstellen en de emotionele uitputting tegen te gaan.

Aanvullend wordt neurofeedback, Audio Visuele Entrainment en psychotherapie of gedragstherapie aanbevolen.  Bij Burn-out wordt lichttherapie in de vroege ochtend toegepast.
 


Niet seizoensgebonden Depressies 
Een niet-seizoensgebonden depressie komt vaak voor. Volgens Nederlands epidemiologisch onderzoek heeft één op de 16 volwassenen tussen 18 en 65 jaar (6,6 procent) het afgelopen jaar een depressie gehad. Dat zijn naar schatting 685.000 mensen. Depressie komt twee keer zo vaak voor bij vrouwen als bij mannen.

In het algemeen wordt gesproken van een depressie wanneer iemand:
Langer dan twee weken ongewoon somber is en/of nergens meer plezier in heeft, een aantal klachten heeft als slaapstoornissen, verminderde eetlust, weinig energie, vermoeidheid, concentratieproblemen, besluiteloosheid, traagheid, lichamelijke onrust, schuldgevoelens en mogelijk zelfs gedachten over de dood of zelfdoding en de klachten het dagelijks functioneren verstoren en er sprake is van ‘psychisch lijden'.

Symptomen

De twee belangrijkste symptomen van een depressie zijn:

 • een sombere depressieve stemming.
 • het verlies van interesse en plezier, niet meer blij kunnen zijn. 
 • Om van een depressie te kunnen spreken dient minstens één van deze twee hoofdkenmerken meer dan twee weken aanwezig te zijn met daarbij meerdere van de volgende klachten of verschijnselen:
 • Een gevoel van waardeloosheid of schuldgevoelens
 • Slaapstoornissen
 • Verminderde of grotere eetlust of duidelijke gewichtsverandering
 • Weinig energie of vermoeidheid
 • Concentratieproblemen of besluiteloosheid
 • Traagheid of juist aanhoudende lichamelijk onrust
 • Terugkerende gedachten over de dood of zelfdoding.


Als u behalve éen van de twee belangrijkste kenmerken meerdere van deze verschijnselen bij uzelf of een ander herkent, kan er sprake zijn van een depressie. Het is dan zeer aan te raden naar de huisarts te gaan om uw klachten te bespreken. Een depressie kan ook gepaard gaan met allerlei andere klachten als: lusteloosheid, paniek- of angstgevoelens, prikkelbaarheid of snel geïrriteerd zijn, verminderde seksuele gevoelens, veel of juist niet kunnen huilen, vergeetachtigheid, lichamelijke klachten waarvoor geen oorzaak gevonden wordt, het leven zonder zin of doel vinden of verwaarlozing van zichzelf, uw leefomgeving of sociale contacten. Niet alle depressies zijn hetzelfde. De ene persoon ervaart de klachten mild, de andere weer zwaar. Bij een milde depressie zijn hooguit enkele depressieve verschijnselen aanwezig. Bij een zware depressie zijn vrijwel alle beschreven klachten aanwezig. De last die iemand van de depressie heeft hangt samen met de mate waarop de verschijnselen op de voorgrond treden en het dagelijks functioneren verstoren.
 

Oorzaken

Een depressie ontstaat door een combinatie van biologische, sociale en psychische factoren.

Men noemt dit ook wel het biopsychosociale model. Er is dus vaak niet één oorzaak aan te wijzen, maar een combinatie van meerdere factoren. 

1) Biologische factoren Erfelijkheid is een belangrijke biologische factor. In sommige families komen depressies vaker voor dan in andere. Ook stoffen als medicijnen, alcohol, drugs of hormonen kunnen een depressie in de hand werken. Ook zijn er lichamelijke ziekten, waarbij depressie vaker voorkomt. Hierbij kunt u denken aan diabetes, hart- en vaatziekten en schildklierproblemen. 
De hersenen bevatten neurotransmitters (zoals serotonine en noadrenaline) die een belangrijke factor zijn voor onze emoties, eetlust en concentratievermogen. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat veel mensen met een depressie een te lage concentratie van serotonine of noradrenaline hebben in de hersenen. Het is echter nog niet duidelijk of dit een depressie veroorzaakt of juist een gevolg is van een depressie. 

2) Sociale factoren Aangrijpende, verdrietige of schokkende gebeurtenissen worden als de belangrijkste sociale factoren aangemerkt. Zo kan de somberheid na het verlies van een partner of een andere nare ingrijpende gebeurtenis overgaan in een depressie. Deze gebeurtenis hoeft lang niet altijd recent te hebben plaatsgevonden. Zo kunnen mensen op volwassen leeftijd depressief worden nadat ze als kind lichamelijk en geestelijk zijn mishandeld, seksueel misbruikt zijn of al vroeg een belangrijk iemand, zoals een ouder, hebben verloren. 

3) Psychische factoren Persoonlijke eigenschappen kunnen ook van invloed zijn op het mogelijk ontstaan van een depressie. Denk hierbij aan: een gebrekkig vermogen hebben om problemen op te lossen of om verdriet en teleurstelling te verwerken, moeite hebben met het vragen om steun of hulp, negatief denken, het hebben van weinig zelfvertrouwen, perfectionisme en faalangst.
 

Behandeling

Een depressie is vaak goed te behandelen. Het grootste deel van de behandelingen bij depressie heeft een gunstig effect.

Wel is het belangrijk dat u hulp zoekt en uw problemen bespreekt met uw huisarts om vervolgens samen een behandelplan op te zetten. De behandeling wordt afgestemd op de ernst van uw klachten. Vaak wordt er gekozen voor de combinatie van rTMS, neurofeedback, Audio Visuele Entrainment, pillen (antidepressiva) en counseling (psychotherapie).
 

Behandeling depressie met lichttherapie

Lichttherapie kan gecombineerd worden met antidepressiva. Lichttherapie kan de werking van het antidepressiva versterken, zonder een toename van de bijwerkingen.

Dit heeft als voordeel dat de dosis medicijnen niet verhoogd hoeft te worden voor een aanvullend effect. Indien u lichttherapie wilt combineren met medicijnen, wordt u geadviseerd dit altijd eerst met uw behandelend arts te bespreken. Pas nooit de dosis medicijnen nooit aan zonder overleg met uw arts.

Vanwege de toenemende wetenschappelijke bewijsvoering kiezen steeds meer mensen er voor om de depressie mede te behandelen met lichttherapie. Uit studies blijkt dat lichttherapie niet alleen werkzaam is bij een winterdepressie, maar dit ook goed ingezet kan worden bij niet-seizoensgebonden depressies. Net als bij een winterdepressie wordt, bij niet-gseizoensgebonden depressies, aangeraden lichttherapie aan het begin van de dag toe te passen. Ondanks het aangetoonde positieve effect is nog niet geheel duidelijk hoe lichttherapie bij een niet-seizoensgebonden depressie precies werkt. Canadese wetenschappers hebben echter wel aangetoond, dat lichttherapie de hoeveelheid ‘serotonine transport eiwitten' (SERTs) verlaagd. Door te hoge spiegels van dit eiwit wordt meer serotonine onttrokken aan het normale overdrachtsproces van signalen in de hersenen. Ook zijn er sterke aanwijzingen dat bij een niet-seizoensgebonden depressie het circadiane ritme (het bioritme) ernstig is verstoord.
 

 
Boulimie
Boulimie (Boulimia Nervosa) is een eetstoornis en kenmerkt zich door de excessieve eetbuien, waarbij een grote hoeveelheid voedsel in korte tijd tot zich wordt genomen. Men noemt dit ook wel ‘binge-eating'. Mensen met deze stoornis hebben het gevoel geen controle te hebben over de terugkerende eetbuien. Veelal willen ze het opgegeten voedsel zo snel mogelijk weer kwijt raken om niet dikker te worden. Dit doen ze door over te geven (vinger in keel), te vasten, laxeer- en of plaspillen te nemen, klysma's te gebruiken of door overmatig veel lichaamsbeweging.

Boulimie gaat vaak gepaard met depressieve klachten. Boulimie heeft regelmatig een seizoensgebonden karakter, waarbij de klachten in het najaar en de winter toenemen.

Oorzaken

Over de oorzaken van boulimie valt nog weinig te zeggen, anders dan dat het een stemmingsstoornis is.

Wel zijn extra risico's bekend. Dit wil zeggen, mensen lopen meer risico in onderstaande gevallen. De extra risico's hebben te maken met het geslacht, leeftijd, individuele kwetsbaarheid, met de omgeving en met levensgebeurtenissen:

1) Geslacht en leeftijd
90-95% van de mensen met boulimie is vrouw.
Het komt vooral voor bij jonge vrouwen. Van elke 1000 vrouwen tussen de 15 en 30 jaar hebben er gemiddeld jaarlijks 15 boulimie. 

2) Individuele kwetsbaarheid
Boulimie is voor een deel erfelijk. Dit blijkt uit tweelingstudies.
Kinderen van ouders met boulimie hebben 4 keer meer kans om boulimie te krijgen. Erfelijkheid speelt een rol, maar ook de omstandigheden in het gezin.

Mensen met een negatief zelfbeeld hebben meer kans op boulimie.
Het volgen van een dieet om af te vallen is een extra risico, al krijgen de meeste mensen die gewoon lijnen geen eetstoornis.

3) Omgeving
Hoge verwachtingen van en problemen met ouders maken de kans op boulimie groter.
In steden komt boulimie 5 keer vaker voor dan op het platteland.

4) Levensgebeurtenissen
Negatieve jeugdervaringen (mishandeling, verwaarlozing, seksueel misbruik) geven nauwelijks meer kans op boulimie. Ze maken de stoornis ook niet ernstiger. Wel maken ze de kans groter op bijkomende psychische stoornissen.
 

Toepassing lichttherapie

Lichttherapie kan bij Boulimie worden ingezet met als doel de stemmingklachten te verbeteren en de frequentie van het ‘binge-eating' en het overgeven te reduceren.
Bij Boulimie wordt lichttherapie in de vroege ochtend toegepast.
 

 
Alzheimer
De ziekte van Alzheimer is een progressieve aandoening die de hersencellen aantast. Dit betekent dat de hersencellen geleidelijk afsterven, en steeds meer delen van de hersenen beschadigd raken. Geheugenverlies is een kenmerkend symptoom van Alzheimer. Ook het karakter, de spraak en het gedrag van de patiënt kunnen veranderen en er kunnen stemmingswisselingen optreden. Veel mensen met Alzheimer hebben last van depressies. In de loop van de tijd zullen de symptomen over het algemeen erger worden.

De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie: ca. 60% van alle dementiepatiënten heeft de ziekte van Alzheimer.

Oorzaken

De oorzaak van de ziekte van Alzheimer is nog niet precies bekend.

Als mogelijke oorzaken worden genoemd, verhoogde bloeddruk, chromosoom afwijkingen en zuurstoftekort als gevolg van vernauwing van de bloedvaten in de hersenen.
 

Wat er gebeurt in de hersenen

De hersenen van mensen die lijden aan de ziekte van Alzheimer verschillen met die van gezonde mensen. In deze hersenen bevinden zich namelijk plaques en tangles.

Plaques zijn ophopingen van een bepaald eiwit tussen de hersencellen. Dat eiwit heet amyloïd . Bij ouderen in het algemeen, en ouderen met de ziekte van Alzheimer in het bijzonder, verloopt de afbraak van dit eiwit niet goed. Hierdoor ontstaan een soort eiwitbergjes tussen de hersencellen die waarschijnlijk de overdracht van berichten tussen de hersencellen belemmeren.

Op den duur worden ook de zenuwcellen aangetast. Dit is onder andere te zien aan de aanwezigheid van tangles. Een tangle (kluwen), is een wirwar van draadvormige eiwitten in een zenuwcel, die het functioneren van de zenuwcel onmogelijk maakt.
De schade aan de hersencellen ontstaat waarschijnlijk doordat het lichaam met een ontstekingsreactie reageert op de aanwezigheid van plaques. Het afweersysteem probeert de plaques onschadelijk te maken met giftige stoffen. Dat lukt helaas niet, maar het tast op den duur wel de zenuwcellen aan. Eerst functioneren die niet goed meer. En na verloop van tijd sterven ze zelfs helemaal af.
 

Toepassing lichttherapie

Lichttherapie kan bij Alzheimer worden ingezet met als doel de stemming te verbeteren en het veelal verstoorde slaap waakritme te herstellen.

Bij Alzheimer wordt lichttherapie in de vroege ochtend toegepast. Bij een verstoord slaap waakritme wordt geadviseerd ook het hoofdstuk ‘Slaapproblemen' goed door te lezen.
 

 
Parkinson

De ziekte van parkinson, genoemd naar de Engelse arts James Parkinson, is een hersenziekte waarbij zenuwcellen van de substantia nigra ("zwarte stof"), langzaam afsterven. De bewuste hersencellen hebben als taak dopamine te produceren. Door het ontstane tekort van dopamine gaan de hersenkernen, die betrokken zijn bij de centrale bewegingen, slechter functioneren.

Symptomen

De meest kenmerkende symptomen van de ziekte van Parkinson zijn:

 • trillen of ‘tremor' 
 • stijfheid van de spieren of ‘rigiditeit' 
 • het vertragen van bewegingen of ‘bradykinesie' 
 • moeite met starten van bewegingen of 'akinesie' 
 • ontbreken van automatische bewegingen zoals oogknipperen of 'hypokinesie'
 • evenwichtsproblemen of 'posturale instabiliteit'

Vanwege de ziekte is bij veel mensen het slaap-waak ritme verstoord. Ook komt depressie vaker voor bij mensen met de ziekte van Parkinson.
 

Oorzaken

De oorzaak van de ziekte van Parkinson is nog niet precies bekend.

Onder de microscoop zijn in sommige cellen van de zwarte kernen kleine ronde vormsels te zien - de insluitlichaampjes van Lewy (genoemd naar de ontdekker ervan). Daaraan kan achteraf (na het overlijden) met zekerheid worden vastgesteld of het inderdaad om de ziekte van Parkinson ging.
 

Toepassing lichttherapie

Lichttherapie kan bij de ziekte van Parkinson worden ingezet met als doel de stemming te verbeteren en het verstoorde slaap-waakritme te herstellen. 

Wetenschappelijk onderzoek liet ook een verbetering zien van de spierstijfheid en de vertraging van bewegingen. Lichttherapie gaf geen verbetering van de tremor.
Bij stemmingsproblemen bij de ziekte van Parkinson verdient het de voorkeur om lichttherapie in de vroege ochtend toe te passen. Om een ontregeld slaap-waak ritme met lichttherapie te herstellen is de toepassing afhankelijk van het slaappatroon.

Lees daarom ook goed het hoofdstuk Slaapproblemen door.
 


ADHD

ADHD is de afkorting van de Engelse term voor aandachttekortstoornis met hyperactiviteit (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Mensen met ADHD zijn rusteloos, impulsief en kunnen zich moeilijk concentreren. ADHD komt het meeste voor bij kinderen tussen 4 en 16 jaar, maar loopt vaak door naar de volwassen leeftijd. Volwassenen hebben minder last van hyperactief gedrag, maar vooral last van concentratieproblemen en innerlijke onrust.

Veelal is er sprake van een verstoord slaap-waak ritme, waardoor mensen met ADHD moeite hebben om op redelijke tijden naar bed te gaan en weer tijdig, zonder veel problemen, in ochtend op te staan. Bij veel mensen nemen de klachten in de herfst en de winter in intensiteit toe. Volwassenen met ADHD hebben vaker last van (seizoensgebonden) depressie.

Oorzaken

De exacte oorzaak van ADHD is nog niet helemaal bekend. Wel is duidelijk, dat het te maken heeft met een stoornis in de uitwisseling van stoffen, die de prikkelgeleiding in de hersenen regelt.

De binnenkomende informatie wordt onvoldoende verwerkt, waardoor er geen controle meer is. In veel gevallen is die stoornis in de prikkelgeleiding erfelijk.
 

Toepassing lichttherapie

Lichttherapie kan bij ADHD worden ingezet met als doel de symptomen zoals onoplettendheid, impulsieve reacties op prikkels en vermoeidheid te verbeteren.

Naast (seizoensgebonden) stemmingsproblemen kan ook het verstoorde slaap-waakritme met lichttherapie goed worden hersteld. Bij ADHD wordt lichttherapie in het algemeen in de vroege ochtend toegepast.

Bij een verstoord slaap-waakritme wordt geadviseerd ook het hoofdstuk ‘Slaapproblemen' goed te lezen.
 


Prenatale depressie
Niet alle vrouwen voelen zich goed tijdens de zwangerschap. Er wordt relatief weinig geschreven over de depressiviteit tijdens de zwangerschap (prenatale depressie/antepartum depressie), maar bekend is dat 1 op de 20 vrouwen depressief of neerslachtig is gedurende enkele weken of zelfs maanden. De vrouw kan zich al somber of depressief voelen zonder dat zij weet dat ze zwanger is.

De hormoonopbouw om het kind te laten groeien wordt de eerste 11-12 weken gereguleerd door de eierstokken. Na die tijd neemt de placenta (moederkoek) de hormoonproductie over. Veel vrouwen zijn de eerste drie maanden van hun zwangerschap emotioneel labiel, moe, snel geïrriteerd, onzeker en soms ook somber. Meestal gaan deze klachten na de eerste drie maanden vanzelf over, dit is wanneer de placenta de productie van progesteron overneemt. Dit is dan ook geen prenatale depressie. Als iemand prenataal depressief is dan kan dit zelfs tot negen maanden duren en na de geboorte van het kind voortduren en overgaan in een postnatale depressie.
Uit onderzoek blijkt verder dat een prenatale depressie een verhoogd risico met zich meedraagt dat het kindje (te) vroeg wordt geboren.

Oorzaken

Net als bij een ‘gewone' depressie is een uniforme oorzaak van een prenatale depressie moeilijk aan te wijzen.

Veelal is een prenatale depressie familiair. Ook het besef van de enorm grote verandering in iemands leven kan in een depressie resulteren. Uiteraard kunnen ook hormonale veranderingen in het lichaam een rol spelen.
 

Behandeling

Het is zeer verstandig om in een vroegtijdig stadium hulp te zoeken bij een arts of de klachten te melden bij de verloskundige.

Artsen staan vaak niet te trappelen om medicatie als antidepressiva voor te schrijven, aangezien men niet goed weet wat het effect van de antidepressiva op de korte en lange termijn voor het ongeboren kind is. Vaak kiest men daarom liever niet voor een medicamenteuze optie, maar voor een natuurlijk alternatief: neurofeedback, Audio Visuele Entrainment, enzymtherapie en lichttherapie.
 

Toepassing lichttherapie

Bij een prenatale depressie verdient het de voorkeur om lichttherapie in de vroege ochtend toe te passen.
 

Postnatale depressie
Naast het intense geluksgevoel, ervaren veel vrouwen juist in de eerste tijd na de geboorte een wirwar van emoties, waar ze niet zelf wijs uit kunnen worden. Er zijn dagen dat ze om het minste of geringste in tranen uitbarsten of geplaagd worden door diepe twijfels. Dat is een toestand die bijna altijd vanzelf over gaat.

Anders is het, als die toestand langer dan een paar dagen blijft voorduren. In ongeveer 10% van de gevallen treedt er geen natuurlijke verbetering op. Zij hebben geen macht meer over hun gevoelens en worden hopeloos heen en weer geslingerd tussen allerlei emoties. Dit noemt men ook wel een postnatale - of postpartum depressie.

Oorzaken

Ook hier geldt net als bij een ‘gewone' depressie dat een uniforme oorzaak van een postnatale depressie moeilijk te aan te wijzen is.

De enorme impact van de bevalling (al dan niet met complicaties), vermoeidheid, de sterk veranderende hormoonhuishouding na de bevalling en psychosociale factoren kunnen een postnatale depressie uitlokken.

Veelal zijn prenatale depressies familiair. Ook het besef van de enorm grote verandering in iemands leven kan in een depressie resulteren. Uiteraard kunnen ook hormonale veranderingen in het lichaam een rol spelen.
 

Behandeling

Het is zeer verstandig om in een vroegtijdig stadium hulp te zoeken voor deze klachten.

Een arts zal vervolgens een behandelplan opstellen. Indien men borstvoeding geeft en het de voorkeur verdient dit te continueren zullen artsen niet snel een antidepressivum voorschrijven. Dit medicijn komt namelijk ook in de moedermelk. Vaak kiest men dan liever niet voor deze medicamenteuze optie, maar voor een natuurlijk alternatieven.
 

Toepassing lichttherapie

Bij een postnatale depressie wordt lichttherapie in de vroege ochtend toegepast.
 


Menopauze
Menopauze betekent ‘einde van de menstruatie' en gaat in op het moment dat de eierstokken van de vrouw geen oestrogeen meer produceren. Hierdoor verliest het vrouwelijk voortplantingssysteem zijn functie. De gemiddelde leeftijd voor de menopauze is 51 jaar. Echter het bereiken van de menopauze is een geleidelijk proces dat vaak jaren eerder start. Dit proces noemt men ook wel de peri-menopauze.

Perimenopauze
In de perimenopauze worden de menstruaties onregelmatiger en problematischer. Het lichaam zich moet aanpassen aan de natuurlijke verandering in de hormoonhuishouding. Dit gaat vaak gepaard met vasomotorische symptomen zoals opvliegers en hartkloppingen. Ook stemmingsklachten komen veel voor.
Door lichttherapie toe te passen kunnen de bijkomende problemen tijdens de peri-menopauze en de menopauze afnemen. Vrouwen die meer problemen ervaren tijdens de peri-menopauze ervaren veelal ook meer problemen tijdens de menopauze. Hoe beter deze fase wordt doorlopen, des te beter het algemeen welbevinden.

Opvliegers
Opvliegers veroorzaken veel slaapproblemen bij vrouwen in de overgang, wat kan resulteren in een verstoord slaap-waak ritme. Het inslapen is vaak geen probleem, maar in de tweede helft van de nacht ontwaakt men regelmatig.

Melatonine en Menopauze
Dalende oestrogeen spiegels zenden tijdens de menopauze verwarrende boodschappen naar de hypothalamus, die o.a. de lichaamstemperatuur regelt.
Nieuwe bevindingen geven aan dat een verstoorde melatonine productie voornamelijk plaats vindt tijdens de tweede helft van de nacht. Door de plotselinge verandering van de lichaamstemperatuur tijdens de nacht wordt de aanmaak van het slaaphormoon melatonine onderdrukt. Lagere melatonine spiegels zorgen ook voor een verhoging van het luteïniserend hormoon (LH). Dit hormoon stimuleert de eirijping, de eisprong, maar is tevens een bekende veroorzaker van opvliegers.
Onderzoekers hebben aangetoond dat een verhoging van de melatonine spiegels gedurende de nacht een significante verbetering laat zien van het aantal opvliegers en ontwaakmomenten. Dit kan worden bereikt met lichttherapie.

Toepassing lichttherapie

Om ervoor te zorgen dat, tijdens de menopauze, de melatonine productie gedurende de tweede helft van de nacht wordt verhoogd, wordt lichttherapie toegepast in de late namiddag of vroege avond.

Als de kwaliteit van slaap verbetert, kan lichttherapie eventueel ook aanvullend worden toegepast in de ochtend. Dit onderdrukt het slaaphormoon melatonine in de ochtend en resulteert in extra energie en een betere stemming gedurende dag, zeker tijdens de donkere wintermaanden.
 


PMS

PMS (Pre Menstrueel Syndroom) is het optreden van lichamelijke en psychische klachten in de tweede helft van de menstruatiecyclus, die weer verdwijnen bij het begin van de menstruatie. Door de steeds terugkerende klachten verstoort PMS het lichamelijk en psychisch functioneren.

Symptomen

De meest uiteenlopende klachten worden ervaren bij PMS: waaronder pijnlijke borsten, een opgeblazen gevoel, prikkelbaarheid, wisselende stemmingen, plotselinge huilbuien en klachten als gespannenheid, depressiviteit, concentratieproblemen en zelfs agressiviteit.
 

Oorzaken

Hoewel er een overduidelijk verband bestaat tussen het optreden van de klachten en de menstruatiecyclus, is nooit een hormonale oorzaak voor PMS gevonden.

Wel zijn vrouwen met PMS-klachten gevoeliger voor hormoonwisselingen dan vrouwen die er geen last van hebben. In de hersenen is er als het ware minder weerstand om de gevolgen van hormoonwisselingen op te vangen. Men zoekt nu de oorzaak van PMS meer bij de verstoring van neurotransmitters in de hersenen. De ernstige vorm van PMS noemt men ook wel PMDD (premenstrual dysphoric disorder), waarbij de psychische klachten aanzienlijk kunnen zijn.

PMS laat regelmatig een seizoensgebonden karakter zien, waarbij de klachten in de herfst en winter sterker aanwezig zijn dan in de zomer. Ook het aantal klachten neemt bij veel vrouwen met PSM in de herfst en winter toe.
 

Toepassing lichttherapie

Lichttherapie kan bij PMS en PMDD worden ingezet met als doel de stemming verbeteren en het verstoorde slaap-waak ritme te herstellen.

Uit wetenschappelijke bevindingen blijkt, dat het meest gunstige effect wordt behaald als lichttherapie in de vroege avond wordt toegepast, in de tweede helft van de menstruatiecyclus. Tijdens de wintermaanden kan lichttherapie ook aanvullend worden toegepast in de ochtend. Dit onderdrukt het slaaphormoon melatonine en moet resulteren in extra energie en een betere stemming gedurende dag.
 


Indicaties lichttherapie:


Lichttherapie wordt dus succesvol ingezet bij de volgende indicaties:

 • Winterdepressie
 • Winterdip
 • Ploegen- en nachtdiensten
 • Slaapproblemen
 • Jetlag
 • Burnout
 • Depressie 
 • Alzheimer 
 • Parkinson
 • Boulimia 
 • ADHD 
 • Prenatale depressie
 • Postnatale depressie
 • Menopauze 
 • Pre-menstrueel syndroom (PMS) 
 • Bipolaire stoornis

Momenteel wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het effect van lichttherapie bij de bovenstaande indicaties en andere ziektebeelden. De beschikbare onderzoeksresultaten bij deze indicaties, alsmede de opgedane ervaring, zijn zeer gunstig. Bij meerdere indicaties zijn echter aanvullende, systematische en grotere onderzoeken noodzakelijk om een echte valide wetenschappelijke uitspraak te kunnen doen over het effect. Bespreek uw gezondheidsklachten altijd eerst met uw arts.

PS: Lichttherapie is effectief bij afvallen. Britse onderzoekers hebben ontdekt dat daglicht de vetverbranding in het lichaam stimuleert. 

Bruin vet 
Dit heeft te maken met de aanwezigheid van bruin vetweefsel (Brown Apidose Tissue (BAT)). Dit vet verhoogt de verbranding van calorieën. Wanneer we het koud hebben, wordt deze reactie gestimuleerd en kunnen we zo meer gewicht verliezen. Door het gebruik van centrale verwarming en het feit dat we steeds minder tijd buiten doorbrengen, hebben we het nog zelden koud en maken we nog maar weinig gebruik van deze verbrandingskracht. Vandaar dat het voor veel mensen lastig is om in de wintermaanden af te vallen.

Winter 
Volgens professor Michael Symonds van de Universiteit van Nottingham, is dit bruine vet vooral aanwezig bij vrouwen. Onderzoek laat zien dat de verbranding niet alleen door koude temperaturen, maar ook door daglicht wordt gestimuleerd. Blootstelling aan voldoende daglicht of het gebruik van een lichttherapielamp zou kunnen helpen om de vetverbranding in de winter te blijven stimuleren.

Afvallen met lichttherapie
De bovenstaande onderzoeksresultaten zou de verklaring kunnen zijn voor de behaalde positieve effecten met het gebruik van lichttherapie bij overgewicht.

In 2007 is in het gerenommeerde vaktijdschrift ‘Obesity' een studie gepubliceerd, die liet zien dat, mensen met overgewicht, die 6 weken lang lichte lichamelijke oefeningen combineerden met lichttherapie, significant meer lichaamsvet verbrandden dan de controlegroep, die geen gebruik maakte van lichttherapie.
Het onderzoek werd geleidt door het Toronto Western Hospital. De onderzoekers verdeelden 29 mensen met matige en ernstig overgewicht in twee groepen. Beide groepen ging drie keer per week naar de sportschool. Daar doorliepen zij onder begeleiding een mild programma van totaal 30 minuten. Een van de twee groepen kreeg daarbij dagelijks lichttherapie. Na 6 weken bleek het percentage visceraal lichaamsvet rondom de buik in de lichttherapiegroep significant te zijn afgenomen van 41% naar 39%. Een opmerkelijk daling in een korte tijd, volgens de onderzoekers.
Gewichtsverlies is relatief eenvoudig te bewerkstelligen, maar een afname van visceraal lichaamsvet rondom de buik is juist moeilijk te realiseren. Bij de controle groep, die geen lichtherapie volgde, bleek het percentage lichaamsvet zelfs iets te zijn toegenomen. De lichttherapie, die normaliter gebruikt wordt om een winterdepressie tegen te gaan, kan een dus ook interessante bijdrage leveren in de strijd tegen overgewicht De onderzoekers gaan vervolgonderzoek doen om de positieve werking van de lichttherapie bij overgewicht te verklaren. National Post, 30 juli 2007.

Wilt u gebruik maken van lichttherapie? Neem contact op met Corpus Health!